Nhắn tin ở Trang chủ

Vùng Nhắn tin ở Trang chủ cho bạn xem các chuỗi hội thoại gần đây nhất trên máy tính của bạn. Để đọc toàn bộ tất cả các tin nhắn trên máy tính và điện thoại một cách đầy đủ, hãy nhấp vào vùng Nhắn tin. Thao tác này sẽ mở ra giao diện Nhắn tin của Nokia Ovi Suite, tại đây bạn có thể có tất cả các tùy chọn chỉnh sửa tin nhắn theo ý muốn. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về Nhắn tin.

Bạn có thể dễ dàng theo dõi các tin nhắn chưa đọc vì vùng Nhắn tin ở Trang chủ cho biết bạn có bao nhiêu tin nhắn chưa đọc trên máy tính của mình, và bạn có bao nhiêu tin nhắn mới trên điện thoại mà có thể được sao chép đến máy tính.

Để sao chép tin nhắn từ điện thoại vào máy tính, nhấp Đồng bộ trong vùng Nhắn tin của Trang chủ. Để biết thêm thông tin, xem Đồng bộ hóa nội dung của bạnGiới thiệu về đồng bộ hóa tin nhắn.

Nhắn tin ở Trang chủ