Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm

Nếu việc cập nhật hoặc cài đặt phần mềm bị lỗi, hãy thực hiện một trong các bước sau:

 • Nếu không có kết nối với internet, hãy kiểm tra trạng thái kết nối và thử kết nối lại. Trong trường hợp vẫn không khắc phục được, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

 • Nếu điện thoại không gắn thẻ SIM, hãy lắp thẻ vào để có thể cập nhật và cài đặt lại phần mềm.

 • Nếu pin điện thoại của bạn sắp hết, hãy kết nối điện thoại với bộ sạc .

 • Nếu xảy ra lỗi trong các bước sao lưu hoặc khôi phục của wizard cập nhật phần mềm, hãy xem Xử lý sự cố về sao lưu và khôi phục.

 • Nếu có sự cố trong việc kiểm tra phần mềm điện thoại đã cập nhật, hãy đảm bảo thực hiện các thao tác sau đây trên Internet Explorer:

  • Kiểm tra xem chế độ Làm việc Gián tuyến không được chọn.

  • Vào Công cụ > Tùy chọn Internet và chọn tabChuyên sâu. Cuộn xuống các tùy chọn Bảo mật và kiểm tra chắc chắn rằng mục Check for server computer certificate revocation (Kiểm tra việc hủy bỏ chứng nhận máy chủ) không được lựa chọn.

  • Nếu bạn sử dụng một proxy để tạo kết nối internet, hãy kiểm tra chắc chắn rằng các cài đặt proxy là chính xác.

 • Nếu không có đủ khoảng trống trên máy tính để bắt đầu cài đặt, hãy xóa một số tập tin trong máy tính, hoặc chuyển chúng sang thẻ nhớ hoặc một ổ cứng ngoài.

 • Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi chung trước khi hoặc trong suốt quá trình cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn hãy thử kết nối lại dây cáp USB. Nếu làm như vậy vẫn không có tác dụng, hãy thử khởi động lại Nokia Ovi Suite, và nếu cần thì hãy khởi động lại máy tính. Bạn vẫn có thể cài đặt các bản cập nhật đã được tải về nếu có thông báo như vậy. Trong trường hợp vẫn không khắc phục được, hãy thử cài đặt lại Nokia Ovi Suite.

 • Nếu điện thoại của bạn được kết nối với máy tính trong quá trình cài đặt một bản cập nhật Nokia Ovi Suite, hãy ngắt kết nối với điện thoại.

 • Nếu không cài đặt được bản cập nhật phần mềm điện thoại hoặc không cài đặt lại được, hãy ngắt kết nối dây cáp USB và tháo pin ra khỏi điện thoại trong năm giây. Lắp lại pin vào, rồi bấm và giữ nút nguồn của điện thoại trong một giây. Kết nối lại dây cáp USB và chờ trong 10 giây. Lưu ý rằng cáp USB phải được kết nối trực tiếp vào máy tính của bạn, chứ không phải qua hub USB, bàn phím USB hoặc một đế cắm rời cho máy tính xách tay. Sau đó, thử cập nhật lại phần mềm điện thoại.

HOẶC

Nếu điện thoại có một phím Màn hình chủ (Home) và pin cố định mà không thể tháo ra được, hãy nhấn đồng thời nút nguồn của điện thoại và phím Màn hình chủ trong khoảng 10 giây. Nếu điện thoại của bạn không có phím Màn hình chủ, chỉ việc bấm nút nguồn điện trong vòng 10 giây. Sau đấy đợi cho quá trình cài đặt tiếp tục.

  • Nếu điện thoại không phản ứng, hãy đóng Nokia Ovi Suite, tải về Nokia Software Updater từ http://www.nokia.com và thử cập nhật phần mềm điện thoại của bạn với chương trình đó.

  •  

  • Nếu điện thoại vẫn không phản ứng sau khi sử dụng Nokia Software Updater, hãy thử định dạng điện thoại. Lưu ý rằng các bước định dạng sẽ khác nhau đối với một số điện thoại, chẳng hạn như Nokia N900. Nếu điện thoại của bạn không có định dạng với các hướng dẫn bên dưới, hãy kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng của điện thoại để có thêm thông tin về cách định dạng cho nó.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm Cảnh báo:

   Việc định dạng sẽ xóa tất cả nội dung của điện thoại.

   1. Bấm và giữ các phím điện thoại sau: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm và *.

   2. Bấm nút nguồn của điện thoại và giữ trong một giây.

   3. Tiếp tục giữ phím 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm và * cho đến khi bạn nghe thấy âm báo khởi động của điện thoại.

 1.  

  • Nếu ngay cả việc định dạng cũng không có tác dụng, hãy mang điện thoại đến điểm Chăm sóc Khách hàng Nokia nơi gần nhất. Nếu điện thoại đang trong thời gian bảo hành, Nokia sẽ sửa chữa điện thoại theo các điều khoản và điều kiện bảo hành thông thường.

 2. Ovi Nokia Help info Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm Chú ý:

  Nếu điện thoại Nokia không còn trong thời hạn bảo hành, Nokia sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào theo quy định trong Hợp đồng Sử dụng Phần mềm. Để biết thêm thông tin, hãy xem http://www.nokia.com/repair.

  • Nếu phần mềm điện thoại mới nhất đã được cài đặt, nhưng nội dung của điện thoại không được khôi phục do thời gian kết nối giữa điện thoại và máy tính đã hết, bạn có thể khôi phục nội dung của điện thoại theo cách thủ công từ Công cụ > Khôi phục. Nếu điện thoại không phản ứng, hãy thực hiện theo các hướng dẫn nêu trên để khôi phục lại điện thoại.

  • Nếu nội dung nào đó của điện thoại không thể được khôi phục, bạn có thể thử cài đặt lại phần mềm hỗ trợ từ Công cụ >Tùy chọn > Thiết bị của tôi, và sau đó thử khôi phục lại.

  • Sau khi cập nhật hay cài đặt lại phần mềm điện thoại, nếu bạn thấy rằng tất cả các ứng dụng của điện thoại vẫn chưa được khôi phục, hãy thử khởi động lại điện thoại.

  • Trong quá trình cập nhật phần mềm Bản đồ, nếu xảy ra lỗi khi xoá các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại cũ, thì bạn nên xóa tất cả bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại này theo cách thủ công ra khỏi thẻ nhớ của điện thoại và xóa thư mục Thành phố và tập tin có tên là qf. Sau đó, khởi động lại ứng dụng Bản đồ trong điện thoại. Bạn cần phải xóa đi để có thể sử dụng phần mềm Bản đồ đã được cập nhật. Sau khi xóa các bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại cũ, bạn có thể tải các về các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại mới từ Bản đồ trong Nokia Ovi Suite.

  • Trong quá trình cập nhật phần mềm Bản đồ, nếu xảy ra lỗi khi cài đặt một bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại mới, bạn nên tải về lại bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại theo cách thủ công từ Bản đồ trong Nokia Ovi Suite. Bạn cần làm như vậy vì bản đồ đang được cập nhật lúc đó có thể bị hỏng và tập tin hướng dẫn thoại có thể bị mất. Để giải quyết vấn đề này, hãy vào Bản đồ trong Nokia Ovi Suite để cập nhật thủ công bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại bị hỏng cũng như các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại còn lại.

  • Nếu sau khi cập nhật ứng dụng Bản Đồ điện thoại của bạn mà bạn nhận được một tin nhắn về một lỗi bên trong khi mở Bản đồ trong Nokia Ovi Suite, hãy ngắt kết nối điện thoại của bạn khỏi Nokia Ovi Suite và sau đó kết nối lại. Nếu không được, hãy thực hiện như sau:

   1. Đóng Nokia Ovi Suite lại và kết nối lại điện thoại ở chế độ bộ USB lưu trữ thứ cấp (hay còn gọi là lưu trữ khối). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn hoặc thay đổi chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

   2. Từ thẻ nhớ của điện thoại và bộ nhớ thứ cấp, hãy tìm một thư mục có tên Thành phố và một tập tin có tên qf, sau đó xóa thư mục và tập tin này khỏi cả hai địa điểm.

   3. Ngắt kết nối điện thoại của bạn và mở ứng dụng Bản đồ trên điện thoại. Thao tác này sẽ tạo lại các mục đã xóa.

   4. Đóng ứng dụng Bản đồ của điện thoại lại và kết nối lại điện thoại với Nokia Ovi Suite ở chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite).

   5. Vào Bản đồ trong Nokia Ovi Suite để tải xuống lại các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại.

 3.  

  Xem thêm:

  Khôi phục bản quyền nhạc sau khi cập nhật phần mềm điện thoại

   

  Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm