Tổng quan về Âm nhạc

Với Âm nhạc trong Nokia Ovi Suite, bạn có thể sao chép nhạc giữa điện thoại Nokia và máy tính, phát nhạc từ máy tính, cũng như khám phá và mua nhạc mới.

Ngoài bộ sưu tập nhạc trên máy tính, bạn có thể xem các bộ sưu tập nhạc trên điện thoại di động được kết nối với máy tính. Vùng điện thoại sẽ hiển thị điện thoại hiện đang được kết nối, và trạng thái của các hoạt động đang diễn ra.

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Âm nhạc Chú ý:

Một vài model điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho model điện thoại mà bạn đang dùng.

 

Xem thêm:

Mở Âm nhạc

Duyệt qua nhạc của bạn

Các định dạng của tập tin âm thanh

Bảo vệ bản quyền và các bản quyền DRM

 

Tổng quan về Âm nhạc