Các định dạng âm thanh và video được hỗ trợ

Khi chạy trên một máy tính có hệ điều hành Microsoft Windows chuẩn có cài đặt  Windows Media Player 11 hoặc cao hơn, Nokia Ovi Suite  sẽ hỗ trợ các định dạng âm thanh và video dưới đây:

  • Âm thanh: MP3, WMA, M4A/AAC (bao gồm cả AAC, eAAC và AAC+) và WAV

  • Video: MP4, 3GP, 3GPP, 3g2, 3gp2, ASF, WMV, AVI, MPEG, MPG, MPE

Tuy nhiên, những tập tin này có thể chứa các bộ giải mã mà Nokia Ovi Suite hoặc hệ điều hành không hỗ trợ tự động.

Thông tin chi tiết về các định dạng được hỗ trợ

 

Đuôi tập tin/container*

Các bộ giải mã âm thanh

Các bộ giải mã video

Các giới hạn và yêu cầu

MP3

MP3

-

-

WMA

Âm thanh WM

-

-

M4A/AAC

AAC, eAAC hoặc AAC+

-

-

WAV

wav

-

-

MP4/3GP/3GPP/3g2/3gp2

AMR-NB, AMR-WB, AAC, eAAC hoặc AAC+

H.264,H.263,MPEG -4 SP, hoặc MPEG-4 ASP”

Độ phân giải 640x480p hoặc  1028x720p.  Yêu cầu phải có các bộ lọc Aricent Directshow trên PC.

Video – ASF/WMV

bộ giải mã âm thanh wm

WMV-1,WMV-2 , WMV-3

Yêu cầu phải có các bộ lọc Windows Media Player 11 Directshow.

Video – AVI

Âm thanh MPEG layer 3

Mpeg-2, Xvid/DivX, H.264 , MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP

Yêu cầu phải có các bộ lọc Windows Media Player 11 Directshow.

Video – MPEG/MPG/MPE

Âm thanh MPEG layer 1, âm thanh MPEG layer 2,

MPEG – 1, Mpeg -2

Yêu cầu phải có các bộ lọc Windows Media Player 11 Directshow.

* Nếu đuôi tên tập tin đã được thay đổi thủ công, thì đuôi có thể khác với container thực tế.

Các định dạng video và âm thanh được hỗ trợ