Tổng quan về Trang chủ

Trang chủ hiện cho bạn thấy nội dung mới nhất của mình trên Nokia Ovi Suite và được phân thành bốn vùng (danh bạ, ảnh, tin nhắn, và âm nhạc), và cung cấp cho bạn một điểm bắt đầu dễ dùng để tận dụng tối đa nội dung  này.

Từ giao diện Trang chủ, bạn cũng có quyền truy cập dễ dàng đến các ứng dụng, trò chơi, âm nhạc được khuyến nghị cũng như nội dung khác mà bạn có thể tải xuống từ Mục lưu trữ Ovi. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các ứng dụng, âm nhạc và nhiều hơn nữa từ Ovi.

Điện thoại và Nokia Ovi Suite

Kết nối điện thoại di động với máy tính để tận dụng tối đa các tính năng của Nokia Ovi Suite. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về kết nối. Khi điện thoại di động của bạn được kết nối với máy tính, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh và tên điện thoại của bạn được hiển thị trong vùng thiết bị của Trang chủ. Để biết thêm thông tin về vùng thiết bị, xem Các thiết bị được kết nối. Để biết chỉ dẫn về cách tự động đổi tên cho điện thoại hoặc sao lưu điện thoại, hãy xem Thay đổi các tùy chọn của điện thoại.

Nội dung mới nhất của bạn trên Trang chủ

Trong lần đầu bạn kết nối điện thoại với máy tính, thì các vùng dành riêng cho nội dung cá nhân của bạn sẽ trống. Bắt đầu bằng cách chọn các loại nội dung nào bạn muốn đồng bộ hóa giữa điện thoại và Nokia Ovi Suite. Để có hướng dẫn chi tiết, xem Đồng bộ hóa nội dung của bạn.

Trang chủ cũng cho phép bạn đào sâu hơn vào bốn loại nội dung. Chẳng hạn như, nhấp vào vùng danh bạ trên Trang chủ để mở giao diện Danh bạ nơi mà bạn có thể xem và chỉnh sửa tất cả các mục liên lạc của mình. Để quay về Trang chủ, nhấp Trang chủ ở thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite. Để có thêm thông tin, xem Danh bạ ở Trang chủ, Nhắn tin ở Trang chủ, Âm nhạc ở Trang chủ, và Ảnh ở Trang chủ.

Các lời khuyên hữu ích về cách sử dụng Nokia Ovi Suite và truy cập dễ dàng các công cụ Nokia Ovi Suite

Ở bên trái giao diện xem Trang chủ, bạn có thể nhìn thấy một tập hợp các lời khuyên về việc sử dụng Nokia Ovi Suite. Tại đó, bạn cũng có quyền truy cập dễ dàng một số công cụ hữu ích nhất trong Nokia Ovi Suite bất cứ khi nào bạn cần chúng nhất. Các lời khuyên và liên kết công cụ gồm có các phần sau đây:

  • Cập nhật Nokia Ovi Suite, Cập nhật phần mềm điện thoại, hoặc Cài đặt các ứng dụng: Kiểm tra các bản cập nhật phần mềm mới nhất và giữ cho cả Nokia Ovi Suite và điện thoại Nokia được cập nhật. Bạn cũng có thể cài đặt và cập nhật các ứng dụng điện thoại cụ thể. Cũng sẵn có thông qua Công cụ > Các bản cập nhật phần mềm. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về các bản cập nhật phần mềm.

  • Kết nối với internet: Sử dụng điện thoại di động để kết nối một máy tính ngoại tuyến với mạng internet. Cũng sẵn có thông qua Công cụ > Kết nối với internet. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về các kết nối internet.

  • Thiết lập đồng bộ hóa: Chọn xem những gì cần đồng bộ hóa giữa điện thoại và Nokia Ovi Suite và xem bạn có muốn đồng bộ hóa nội dung một cách tự động mỗi lần bạn kết nối điện thoại với máy tính hay không. Cũng sẵn có thông qua Đồng bộ hóa > Các tùy chọn đồng bộ hóa. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về đồng bộ hóa.

  • Sao lưu điện thoại: Sao lưu các nội dung điện thoại để đảm bảo là các tập tin và thông tin quan trọng đều an toàn trong Nokia Ovi Suite. Cũng sẵn có thông qua Công cụ > Sao lưu. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về sao lưu và khôi phục.

  • Bổ sung nội dung của bạn: Chọn các thư mục theo dõi để tự động bổ sung hình ảnh, video và bản nhạc từ các thư mục đã chọn trên máy tính vào Nokia Ovi Suite. Hộp thoại chọn thư mục tự động xuất hiện khi bạn bắt đầu Ảnh hoặc Nhạc nhưng không chỉ rõ thư mục theo dõi nào. Khi Bổ sung nội dung không có trong giao diện Trang chủ, bạn luôn có thể truy cập bằng cách chọn Tập tin > Bổ sung các thư mục theo dõi.

 

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Trang chủ Chú ý:

Không phải tất cả các lời khuyên và đường liên kết công cụ đều khả dụng tại mọi thời điểm.

Xem thêm:

Tổng quan về Nokia Ovi Suite

Tổng quan về Trang chủ