Tổng quan về Ảnh

Trong Ảnh, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Xem ảnh và video được lưu trữ trên điện thoại và trong thư viện ảnh ở Nokia Ovi Suite.

  • Sao chép ảnh và video giữa điện thoại và thư viện ảnh.

  • Thêm ảnh và video vào thư viện ảnh từ một thư mục của máy tính.

  • Sắp xếp ảnh và video của bạn vào các album mà bạn đã tạo ra.

 

Với Ảnh, bạn có thể giữ thư viện ảnh trên máy tính và xem ảnh và video trên điện thoại Nokia. Vùng thiết bị hiển thị các thiết bị hiện đang được kết nối, thiết bị nào hiện đang được chọn để xem và tình trạng của các hoạt động đang diễn ra.

Nokia Ovi Suite hỗ trợ các tập tin hình ảnh ở các định dạng .jpg và .jpeg, và các tập tin video ở các định dạng .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv, và .mpe. Lưu ý là một số trong các đuôi mở rộng của tập tin chứa video này có thể chứa các định dạng video không được Nokia Ovi Suite hỗ trợ.

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Ảnh Chú ý:

Một vài đời điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho đời điện thoại mà bạn đang dùng.

 

Xem thêm:

Mở Ảnh

Chế độ xem

Sửa đổi các tùy chọn về ảnh hoặc video

Tổng quan về Ảnh