Đồng bộ hóa các mục liên lạc

Đồng bộ hóa nghĩa là bạn cập nhật nội dung giữa các địa điểm khác nhau – ví dụ: giữa điện thoại và Nokia Ovi Suite – để bạn có cùng nội dung ở mỗi địa điểm. Bằng cách đồng bộ hóa danh bạ, bạn có thể cập nhật danh bạ trong điện thoại, Nokia Ovi Suite và phần mềm quản lý dữ liệu (chẳng hạn như Microsoft Outlook). Ngoài ra, việc đồng bộ hóa danh bạ sẽ giữ cho danh bạ được an toàn trong Nokia Ovi Suite trong trường hợp bạn vô tình mất điện thoại.

Ovi Nokia Help info Đồng bộ hóa các mục liên lạc Chú ý:

Để có thể đồng bộ hóa danh bạ giữa điện thoại và địa điểm đồng bộ hóa khác, danh bạ trong điện thoại cần được lưu giữ trong bộ nhớ của điện thoại chứ không phải trong thẻ SIM của bạn. Tham khảo hướng dẫn sử dụng cho điện thoại của bạn để có hướng dẫn chi tiết về cách di chuyển hoặc sao chép danh bạ của bạn từ thẻ SIM vào bộ nhớ điện thoại.

Khi bạn đồng bộ hóa danh bạ giữa điện thoại và Nokia Ovi Suite, danh bạ từ điện thoại sẽ được lưu trữ trong Nokia Ovi Suite. Nếu bạn đồng bộ hóa danh bạ của một điện thoại khác với Nokia Ovi Suite, thì danh bạ từ điện thoại đầu tiên cũng sẽ được đồng bộ hóa vào điện thoại hiện đang được kết nối.

Để tránh tạo các mục liên lạc trùng lặp, không sử dụng các ứng dụng điện thoại khác, chẳng hạn như Mail for Exchange, để đồng bộ hóa danh bạ trên điện thoại nếu bạn đã và đang sử dụng Nokia Ovi Suite cho mục đích này.

Nếu bạn có nhiều điện thoại được kết nối với Nokia Ovi Suite cùng lúc, chỉ danh bạ của điện thoại đang hoạt động (có nghĩa là điện thoại hiện tại được chọn trong vùng thiết bị) mới được đồng bộ hóa khi bạn nhấp vào Đồng bộ hóa danh bạ.

Để đồng bộ hóa danh bạ của bạn từ điện thoại sang máy tính, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang ở Trang chủ Nokia Ovi Suite, nhấp vào Đồng bộ trong vùng Danh bạ của Trang chủ.

  • Nếu bạn đang trong ở trong giao diện Danh bạ của Nokia Ovi Suite, nhấp vào Đồng bộ hóa danh bạở vùng thiết bị.

Ovi Nokia Help tip Đồng bộ hóa các mục liên lạc Mẹo:

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa danh bạ một cách tự động mỗi khi bạn kết nối điện thoại với máy tính. Để thực hiện việc này, hãy vào Công cụ > Tùy chọn > Đồng bộ hóa thiết bị để sửa đổi các tùy chọn đồng bộ cho điện thoại của bạn.

Ngay sau khi đồng bộ hóa hoàn tất, bạn có thể kiểm tra những mục liên lạc nào đã được sửa đổi trong Nokia Ovi Suite hoặc được sao chép đến Nokia Ovi Suite bằng cách nhấp vào nhóm Được cập nhật gần đây trong vùng điều hướng Danh bạ. Nhóm Được cập nhật gần đây bao gồm những mục liên lạc đã được cập nhật ít nhất 2 tuần trước đây.

Ovi Nokia Help info Đồng bộ hóa các mục liên lạc Chú ý:

Không thể đổi lại tên, chỉnh sửa hay xóa một nhóm thông minh.

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa danh bạ

Giới thiệu về đồng bộ hóa

 

Đồng bộ hóa các mục liên lạc