Tổng quan về các bản cập nhật phần mềm

Bạn có thể dễ dàng cập nhật phần mềm điện thoại của bạn hay Nokia Ovi Suite với wizard cập nhật phần mềm của Nokia Ovi Suite. Nếu bạn đã cài đặt phần mềm điện thoại mới nhất, nhưng vì một lý do nào đó mà nó không hoạt động đúng cách, bạn có thể cài đặt lại với cùng một wizard. Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt và cập nhật một số ứng dụng điện thoại.

Ovi Nokia Help warning Tổng quan về các bản cập nhật phần mềm Cảnh báo:

Không sử dụng chương trình Nokia Software Updater độc lập khi bạn đang sử dụng wizard cập nhật phần mềm Nokia Ovi Suite để tránh xảy ra sự cố điện thoại!

 

 

Thông tin về kiểm tra các bản cập nhật

Nokia Ovi Suite thường định kỳ kiểm tra xem có bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào khả dụng không (cho điện thoại của bạn hoặc cho chính Nokia Ovi Suite). Nếu có một thông báo được tự động hiển thị trên Trang chủ Nokia Ovi Suite và trên vùng thông báo của Windows ở phần cuối bên phải của thanh tác vụ (taskbar). Bạn cũng có thể thấy số lượng các bản cập nhật khả dụng ở phần trên của biểu tượng cập nhật phần mềm trong thanh điều hướng trên cùng. Việc nhấp vào những thông báo được hiển thị hoặc biểu tượng của thanh điều hướng trên cùng sẽ mở wizard cập nhật phần mềm để bạn bắt đầu cập nhật.

Ovi Nokia Help info Tổng quan về các bản cập nhật phần mềm Chú ý:

Nếu bạn đang chuyển các bài nhạc được bảo vệ bản quyền trước khi sử dụng wizard cập nhật phần mềm, hãy chuyển chế độ USB của điện thoại sang chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

Xem thêm:

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cài đặt lại phần mềm điện thoại

Cài đặt các ứng dụng điện thoại

Cập nhật các ứng dụng điện thoại

Cập nhật Nokia Ovi Suite

Xử lý sự cố khi cập nhật và cài đặt phần mềm

Tổng quan về các bản cập nhật phần mềm