Tải về bản đồ

Khi tải về bản đồ, nên kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB thay vì Bluetooth, bởi vì điều này giúp tải về nhanh hơn nhiều.

Ovi Nokia Help info Tải về bản đồ Chú ý:

Việc tải về một bản đồ của một châu lục hay một quốc gia lớn sẽ cần có thời gian và yêu cầu điện thoại của bạn có dung lượng bộ nhớ chưa sử dụng lớn.

 

Để tài về bản đồ của một quốc gia, hãy làm như sau: :

  1. Chọn một vùng trên thế giới mà bạn muốn tải về bản đồ, ví dụ như Châu Âu .

  2. Chọn bản đồ của quốc gia mà bạn muốn tải về .

  3. Nhấp Tải về hoặc kéo bản đồ vào hình ảnh của điện thoại. Bạn có thể lặp lại việc đó đối với mỗi bản đồ muốn tải về. Bản đồ được tải về điện thoại từng cái một từ dịch vụ bản đồ trực tuyến.

 

Giới thiệu về tải về bản đồ tiểu bang hay khu vực

Một số nước như Đức hay Vương Quốc Anh đã được phân chia thành nhiều tiểu bang hay vùng. Với Bản đồ Nokia Ovi Suite, bạn có thể dễ dàng tải về chỉ duy nhất một tiểu bang hay một vùng mà không cần phải tải về bản đồ của cả một quốc gia.

Để tải về bản đồ của một tiểu bang hay một vùng riêng, hãy làm như sau:

  1. Chọn khu vực trên thế giới mà bạn muốn tải về bản đồ, ví dụ như Châu Âu.

  2. Chọn quốc gia của tiểu bang hay vùng đó, ví dụ như Đức hay Vương Quốc Anh.

  3. Chọn tiểu bang hay vùng mà bạn muốn tải về bản đồ, ví dụ như Bavaria hay Scotland.

  4. Nhấp Tải về hoặc kéo bản đồ vào hình ảnh của điện thoại. Khi đó bản đồ được tải về điện thoại từ dịch vụ bản đồ trực tuyến.

 

Hủy tải về

Khi nhấp vào Các bản tải xuống trong vùng điều hướng, bạn sẽ thấy danh sách các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại hiện đang được tải về, đang xếp hàng chờ tải xuống, hoặc vừa được tải về điện thoại. Tại đây bạn có các tùy chọn sau để hủy tải về:

  • Để hủy tải về một bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại riêng lẻ, hãy nhấp nút hủy bên cạnh mục mong muốn. Với tập tin hiện đang được tải về, bạn cần di con trỏ lên trên tên tập tin để nhìn thấy nút hủy.

  • Để hủy tải về tất cả các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại, hãy nhấp vào Hủy tất cả ở góc phía trên bên phải của giao diện Các bản tải xuống hoặc nhấp biểu tượng X bên cạnh thanh tiến trình.

 

Những điều nên biết về việc tải về bản đồ

Khi bạn lần đầu tải về bản đồ của một quốc gia, tiểu bang hay vùng thì thông tin về các thành phố trong cùng lục địa có quốc gia, tiểu bang hay vùng đó cũng được tải về điện thoại. Điều này có thể cần có thời gian, tuy nhiên thông tin về các thành phố chỉ được tải về một lần cho mỗi lục địa. Điều đó có nghĩa là, lần sau bạn tải về một bản đồ của một quốc gia, tiểu bang hay vùng thuộc cùng lục địa thì thông tin về thành phố không được tải về lại lần nữa.

Nếu thông tin về những thành phố không được tải về, bạn có thể cập nhật ứng dụng Bản đồ của điện thoại lên một phiên bản mới hơn. Đó là do những phiên bản cũ hơn của phần mềm không hỗ trợ thông tin về thành phố. Để biết thêm thông tin về việc cập nhật ứng dụng Bản đồ của điện thoại, hãy xem Cập nhật các ứng dụng điện thoại.

 

Ovi Nokia Help info Tải về bản đồ Chú ý:

Trước khi có thể sử dụng các bản đồ đã tải về để hướng dẫn đường đi, bạn cần phải có được giấy phép trên mạng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giấy phép bản đồ và hướng dẫn thoại.

 

Xem thêm:

Tải về các tập tin hướng dẫn thoại

Tải về bản đồ