Soạn và gửi tin nhắn

Trước khi bắt đầu gửi tin nhắn, hãy kiểm tra xem điện thoại của bạn đã được kết nối với máy tính chưa. Các điện thoại đã kết nối sẽ được hiển thị trong vùng tình trạng thiết bị. Bạn có thể kết nối điện thoại của bạn với máy tính bằng cách sử dụng một kết nối cáp hoặc một kết nối công nghệ không dây Bluetooth.

Ovi Nokia Help info Soạn và gửi tin nhắn Chú ý:

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại có hai thẻ SIM (điện thoại SIM kép), SIM1 được dùng để gửi tin nhắn. SIM1 nằm trong khe cài SIM bên trong điện thoại. Nếu muốn gửi tin nhắn bằng cách dùng thẻ SIM còn lại, hãy hoán đổi các thẻ SIM trong điện thoại.

 

Để soạn và gửi một tin nhắn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Trong vùng mục, nhấp vào Tạo tin nhắn.

  2. Bắt đầu gõ tên hoặc số điện thoại của người nhận mà bạn muốn. Bạn có thể thấy một danh sách những mục liên lạc khớp được tìm thấy từ điện thoại hay máy tính của bạn. Từ danh sách này, chọn người nhận mà bạn muốn thêm vào, sau đó ấn Enter.

  3. Nếu bạn muốn thêm nhiều người nhận hơn nữa, nhấp Thêm người nhận.

  4. Khi bạn đã hoàn thành việc bổ sung người nhận tin nhắn của mình, nhấp Đóng.

  5. Viết tin nhắn của bạn vào hộp văn bản. Khi gõ tin nhắn, bạn có thể thấy số lượng các ký tự còn lại và số lượng các tin nhắn sẽ được gửi ở bên dưới hộp văn bản.

  6. Nhấp vào Gửi.

 

Ovi Nokia Help tip Soạn và gửi tin nhắn Mẹo:

Để xóa một người nhận khỏi tin nhắn bạn đang viết, hãy tô nổi bật người nhận mà bạn muốn, sau đó ấn Delete.

Để tạo một mục liên lạc mới, nhấp phải vào tin nhắn và chọn tùy chọn tương ứng.

Soạn và gửi tin nhắn