Tổng quan về Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite cung cấp một phương pháp dễ tiếp cận về quản lý và chuyển nội dung giữa điện thoại Nokia và máy tính. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể di chuyển các tin nhắn, danh bạ, ảnh, nhạc và hơn thế nữa giữa máy tính và điện thoại Nokia. Bạn cũng có thể đồng bộ hóa dữ liệu giữa điện thoại Nokia và máy tính, cập nhật phần mềm mới nhất cho điện thoại Nokia, và giữ cho những dữ liệu quý giá của bạn được an toàn và có thể được tiếp cận ở bất cứ nơi nào.

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Nokia Ovi Suite Chú ý:

Một vài model điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho model điện thoại mà bạn đang dùng.

 

Cách điều hướng trên Trang chủ Nokia Ovi Suite

Các phần khác nhau của Trang chủ Nokia Ovi Suite (hình 1) gồm:

 1. Các menu trong Nokia Ovi Suite: Truy cập các chức năng chính sẵn có cho giao diện hiện tại và Nokia Ovi Suite.

 2. Các vùng chính: Nhấp vào bất kỳ trong số bốn vùng chính sẽ mở ra giao diện áp dụng (Danh bạ, Ảnh, Nhắn tin, và Âm nhạc).

 3. Nút đồng bộ hóa tất cả: Nhấp Đồng bộ hóa tất cả để đồng bộ hóa tất cả nội dung  Nokia Ovi Suite mà bạn đã chỉ định đồng bộ hóa từ các tùy chọn đồng bộ hóa điện thoại (Công cụ > Tùy chọn > Đồng bộ hóa điện thoại).

 4. Đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn: Nhấp vào Đăng nhập nếu bạn muốn bắt đầu tạo tài khoản Nokia, hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện tại của bạn. Khi bạn có một tài khoản Nokia, bạn có thể tiếp cận các dịch vụ khác nhau của Ovi, như tài khoản email miễn phí, tải các ứng dụng và nội dung mới về điện thoại của bạn từ Mục lưu trữ Ovi.

 5. Tuyển tập các lời khuyên cho việc sử dụng Nokia Ovi Suite: Tại đây bạn có thể xem các lời khuyên hữu ích về cách sử dụng Nokia Ovi Suite và có quyền truy cập dễ dàng đến các công cụ Nokia Ovi Suite. Hãy lưu ý rằng không phải tất cả các lời khuyên và đường liên kết công cụ đều khả dụng tại mọi thời điểm.

 6. Các khuyến nghị từ Ovi: Tại đây bạn có thể xem một dịch vụ được khuyến nghị dành cho bạn, nếu có thể sử dụng, và những gì mà Mục lưu trữ Ovi và Cửa hàng Nhạc có để cung cấp cho bạn.

 7. Nút đồng bộ hóa: Di chuột qua một trong số các vùng chính và nhấp Đồng bộ hóa để đồng bộ hóa các nội dung có thể sử dụng (chẳng hạn như danh bạ và ảnh).

 8. Thanh điều hướng trên cùng: Truy cập Trang chủ Nokia Ovi Suite, các giao diện khác nhau, hoặc wizard cập nhật phần mềm bằng cách nhấp vào biểu tượng thích hợp.

 9. Thông tin nhạc: Hiển thị thông tin về một bài nhạc trong lúc phát lại, và các điều khiển phát lại.

 

Hình 1: Trang chủ Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Tổng quan về Nokia Ovi Suite

 

 

Cách điều hướng trong giao diện Nokia Ovi Suite

Các phần khác nhau của một giao diện Nokia Ovi Suite (hình 2) gồm (tất cả các giao diện tuân theo gần như cùng một logic chung):

 1. Các menu trong Nokia Ovi Suite: Truy cập các chức năng chính sẵn có cho giao diện hiện tại và Nokia Ovi Suite.

 2. Thanh điều hướng trên cùng: Truy cập Trang chủ Nokia Ovi Suite, các giao diện khác nhau, hoặc wizard cập nhật phần mềm bằng cách nhấp vào biểu tượng thích hợp.

 3. Vùng điều hướng cho nội dung trên máy tính: Tại đây, bạn có thể điều hướng nội dung của giao diện hiện tại ở cấp thư mục. Được gọi là vùng điều hướng trong văn bản trợ giúp.

 4. Vùng điều hướng cho nội dung trên điện thoại: Tại đây, bạn có thể điều hướng nội dung của điện thoại đang được kích hoạt ở cấp thư mục. Được gọi là vùng thiết bị trong văn bản trợ giúp.

 5. Vùng mục: Tại đây, bạn có thể xem nội dung của giao diện hiện tại ở cấp danh sách mục, chẳng hạn như trong giao diện Danh bạ, tất cả các mục liên lạc của bạn được hiển thị dưới dạng liệt kê trong vùng mục. Lưu ý là vùng mục không được hiển thị trong tất cả các giao diện, như giao diện Ảnh.

 6. Vùng nội dung: Tại đây, bạn có thể xem các nội dung của giao diện hiện tại ở cấp mục đơn lẻ, chẳng hạn như bạn có thể xem một mục liên lạc để xem chi tiết.

 7. Nút đồng bộ hóa: Nhấp nút đồng bộ hóa để đồng bộ hóa nội dung của giao diện đó, chẳng hạn như các tin nhắn của bạn.

 8. Các nút chọn chế độ xem: Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ khác nhau để xem vùng nội dung hoặc mục. Các nút chọn chế độ xem được hiển thị trong các giao diện Nhắn tin, Nhạc, và Ảnh.

 9. Trường lọc: Bạn có thể tìm và xem một mục cụ thể bằng cách lọc danh sách đang hiển thị. Bắt đầu gõ vào trường, và các mục khớp với chữ mà bạn gõ sẽ được liệt kê trong vùng mục. Trường lọc được cung cấp sẵn có trong các giao diện Danh bạ, Nhắn tin, Âm nhạc và Bản đồ.

 10. Đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn: Nhấp vào Đăng nhập nếu bạn muốn bắt đầu tạo tài khoản Nokia, hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện tại của bạn. Khi bạn có một tài khoản Nokia, bạn có thể tiếp cận các dịch vụ khác nhau của Ovi, như tài khoản email miễn phí, tải các ứng dụng và nội dung mới về điện thoại của bạn từ Mục lưu trữ Ovi.

 11. Thông tin nhạc: Hiển thị thông tin về một bài nhạc trong lúc phát lại, và các điều khiển phát lại.

 

 

Hình 2: Giao diện Nhắn tin của Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Tổng quan về Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Nokia Ovi Suite Chú ý:

Khi sử dụng Nokia Ovi Suite và đồng bộ hóa nội dung cá nhân giữa điện thoại và máy tính, chúng tôi khuyến nghị bạn tận dụng hồ sơ người dùng Windows (còn gọi là tài kho

Tổng quan về Nokia Ovi Suite