Xem tin nhắn

Khi xem các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính hoặc điện thoại của bạn, bạn có thể xem tổng quát các tin nhắn một cách nhanh chóng bằng cách xem danh sách tin nhắn trong vùng mục. Trong vùng mục, bạn có thể thấy các từ đầu tiên của mỗi tin nhắn. Khi bạn tô nổi bật một tin nhắn trong vùng mục, bạn có thể thấy toàn bộ văn bản tin nhắn trong vùng nội dung.

Để xem các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn, hãy tô nổi bật nhóm “Tất cả” trong vùng điều hướng. Sau đó bạn có thể thấy một danh sách tất cả các tin nhắn từ máy tính của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ nhóm thông minh nào được liệt kê bên dưới nhóm Tất cả để xem riêng các tin nhắn thuộc về nhóm thông minh đã chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giới thiệu về nhóm thông minh.

Bạn có thể xem các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn như sau:

  • Được sắp xếp theo ngày khi một tin nhắn được gửi hay nhận.

  • Được sắp xếp theo người liên lạc đã gửi hoặc nhận được tin nhắn.

 

Bấm vào các nút ở phía trên cùng của vùng mục để chuyển đổi giữa hai chế độ.

Để xem tin nhắn từ điện thoại khi điện thoại được kết nối với máy tính, tại vùng thiết bị của giao diện Nhắn tin, tô nổi bật bất kỳ thư mục nhắn tin nào trên điện thoại, ví du như Hộp thư đến, Tin Đã Gửi, hoặc Nháp (tên thư mục khác nhau). Sau đó bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn nằm trong thư mục đã chọn.

Xem chuỗi tin nhắn

Bạn có thể xem tất cả tin nhắn bạn đã gửi đến hoặc nhận từ một người liên lạc cụ thể trong một chuỗi tin nhắn. Để xem một chuỗi tin nhắn, hãy tô nổi bật tin nhắn bạn muốn trong vùng mục, và toàn bộ chuỗi tin nhắn với người liên lạc đang được nói đến sẽ được hiển thị trong vùng nội dung. Chuỗi tin nhắn được hiển thị theo thứ tự thời gian với tin nhắn gần đây nhất nằm ở đầu danh sách.

 

Xem thêm:

Lọc tin nhắn

Sao chép tin nhắn

Xóa và khôi phục tin nhắn

Xem tin nhắn