Tổng quan về các kết nối internet

Kết nối Internet

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động để kết nối một máy tính với internet. Để làm điều này, bạn cần phải có điện thoại di động đã được kết nối với máy tính qua cáp USB hoặc qua Bluetooth. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về kết nối.

Những điều nên biết về kết nối internet

  • Nếu đang dùng điện thoại có hai thẻ SIM (điện thoại SIM kép), SIM1 được dùng để tạo kết nối internet. SIM1 nằm trong khe cài SIM bên trong điện thoại. Nếu muốn tạo kết nối internet bằng cách sử dụng thẻ SIM còn lại, hãy hoán đổi các thẻ SIM trong điện thoại.

  • Hãy tính đến việc ngoài các phí tiêu chuẩn cho một kết nối internet, các chi phí phụ trội có thể được nhà điều hành mạng tính vào nếu bạn đang kết nối internet bên ngoài mạng gia đình của mình.

  • Truyền số lượng lớn dữ liệu thông qua kết nối internet có thể dẫn đến chi phí truyền dữ liệu tốn kém. Nokia Ovi Suite hiển thị một tin nhắn cảnh báo khi bạn vừa truyền một lượng dữ liệu nhất định thông qua kết nối internet. Nếu bạn muốn thay đổi lượng dữ liệu mà tin nhắn cảnh báo được hiển thị, vào Công cụ > Tùy chọn > Kết nối với internet. Bạn cũng có thể lựa chọn không hiển thị tin nhắn cảnh báo nữa. Khi tin nhắn cảnh báo được hiển thị, bạn vẫn có thể tiếp tục truyền dữ liệu nếu bạn muốn. Nếu bạn ngắt kết nối internet, hoạt động truyền dữ liệu đang diễn ra cũng bị gián đoạn.

  • Nokia Ovi Suite sử dụng các cài đặt proxy của Internet Explorer cho các kết nối internet ngoại trừ tên người dùng và mật khẩu proxy. Nếu kết nối internet có vẻ không hoạt động, bạn có thể đặt tên người dùng và mật khẩu proxy theo cách thủ công. Để thực hiện như thế, lựa chọn Công cụ > Tùy chọn. Cài đặt Proxy có trên tab Chung. Hãy liên hệ với nhân viên bộ phận trợ giúp CNTT hoặc bộ phận tương tự nếu bạn cần thêm thông tin.

 

Để biết các hướng dẫn chi tiết, xem Tạo một kết nối internet.

Xem thêm:

Tổng quan về Trang chủ

Tổng quan về các kết nối internet