Tổng quan về Nhắn tin

Trong Tin nhắn, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Sao chép tất cả các tin nhắn trên điện thoại của bạn đến máy tính khi bạn kết nối điện thoại của bạn với máy tính.

 • Đọc các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính của bạn.

 • Giữ các bản sao tin nhắn của bạn trên máy tính ngay cả nếu bạn xóa các tin nhắn khỏi điện thoại của bạn.

 • Xem các tin nhắn từ điện thoại của bạn khi điện thoại được kết nối với máy tính.

 • Gửi các tin nhắn đến các cá nhân hay đến các nhóm liên lạc.

 • Trả lời và chuyển tiếp các tin nhắn bạn đã nhận.

 • Quản lý các tin nhắn của bạn, ví dụ như bằng cách tổ chức các tin nhắn thành các nhóm thông minh và bằng cách xóa các tin nhắn.

 • Dễ dàng tìm thấy các tin nhắn bạn đã gửi hoặc nhận bằng cách lọc các tin nhắn được lưu trữ trên máy tính hay điện thoại của bạn.

 • Theo dõi các tin nhắn mới:

  • Số được hiển thị trên biểu tượng Tin nhắn ở thanh điều hướng trên cùng chỉ ra số lượng các tin nhắn chưa đọc mà bạn có trên điện thoại của mình.

  • Đối với các tin nhắn bạn nhận, các thông báo được hiển thị trong vùng thông báo của Windows, ở đầu ngoài cùng bên phải của thanh tác vụ.

 

Xem thêm:

Mở Tin nhắn

Tổng quan về Nhắn tin