Danh bạ ở Trang chủ

Vùng Danh bạ ở Trang chủ cho bạn xem các mục liên lạc được lưu trữ ở máy tính. Để xem tất cả các mục liên lạc trong máy tính và trong điện thoại di động, hãy nhấp vào vùng Danh bạ. Thao tác này sẽ mở giao diện Danh bạ của Nokia Ovi Suite, đây là nơi bạn có thể chỉnh sửa và đồng bộ hóa các mục liên lạc trên máy tính và điện thoại. Nếu bạn bị mất điện thoại, toàn bộ thông tin liên lạc của bạn sẽ được an toàn trong Nokia Ovi Suite. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về Danh bạ.

Để cập nhật các mục liên lạc từ điện thoại vào máy tính, nhấp Đồng bộ trong vùng Danh bạ của Trang chủ. Để biết thêm thông tin, xem Đồng bộ hóa nội dung của bạnGiới thiệu về đồng bộ hóa danh bạ.

Danh bạ ở Trang chủ