Nhạc ở Trang chủ

Vùng Nhạc ở Trang chủ hiển thị tập hợp những bài nhạc có trên máy tính của bạn. Bạn có thể thấy tên bài nhạc, nghệ sỹ và ảnh bìa album (nếu có) cho các bài nhạc được lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ sưu tập nhạc trong máy tính.

Để xem tất cả các bài nhạc trong máy tính và trong điện thoại di động, hãy nhấp vào vùng Nhạc. Thao tác này sẽ mở giao diện Nhạc của Nokia Ovi Suite, ở đó bạn có thể thực hiện các thao tác như sao chép nhạc từ điện thoại Nokia sang máy tính và ngược lại, phát nhạc, khám phá và mua các bản nhạc mới. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về Nhạc.

Âm nhạc ở Trang chủ