Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại

Khi sao lưu nội dung trong điện thoại, tốt hơn là nên sử dụng kết nối cáp USB thay vì Bluetooth, vì điều này làm cho quá trình sao lưu chạy nhanh hơn rất nhiều. Để biết thêm thông tin về kết nối qua cáp USB, xem Giới thiệu về kết nối điện thoại qua cáp USB.

Nếu bạn không sao lưu trong khoảng thời gian hơn một tháng thì một thông báo nhắc sẽ xuất hiện trong Trang chủ Nokia Ovi Suite để nhắc bạn về vấn đề này. Bạn có thể bắt đầu thực hiện việc sao lưu bằng cách nhấp vào liên kết Sao lưu bây giờ .

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại Chú ý:

Trong quá trình sao lưu, toàn bộ các ứng dụng trong điện thoại của bạn sẽ bị đóng. Ví dụ, nếu bạn đang nghe nhạc, trình phát nhạc sẽ bị đóng lại.

 

Những điều nên biết khi bạn đang ở trong cửa sổ lựa chọn nội dung của wizard

Toàn bộ các loại nội dung được chọn theo chế độ mặc định khi bạn sử dụng wizard lần đầu. Rồi sau đó, các loại nội dung được chọn trước theo các lần trước đó bạn sử dụng wizard. Nội dung, ví dụ như danh bạ, lịch và tin nhắn của bạn luôn có trong bản sao lưu và không thể nào bỏ chọn được.

Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ vào điện thoại của mình thì bạn có thể quyết định xem bạn có muốn sao lưu nội dung đã chọn từ thẻ nhớ hay không

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại Chú ý:

Bản quyền DRM của các bài nhạc, các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại của bạn không nằm trong mục sao lưu. Tuy nhiên, bạn có thể phục hồi các bản quyền DRM và tải bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại xuống lại lần nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phục hồi bản quyền nhạc sau khi khôi phụcTải về bản đồ.

 

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí tập tin sao lưu được lưu trên máy tính, nhấp Duyệt.

Những điều nên biết khi bạn đang ở trong cửa sổ tiến trình sao lưu của wizard

Để xem việc sao lưu nội dung trên điện thoại tiến triển như thế nào, nhấp Hiển thị chi tiết. Bạn có thể xem tập tin đơn lẻ nào hoặc loại nội dung nào (chẳng hạn như danh bạ, lịch và ghi chú, tin nhắn) đang được sao lưu và bao nhiêu phần trăm loại tập tin hoặc nội dung đã được sao lưu.

Nếu bạn quyết định dừng quá trình sao lưu hiện tại bằng cách nhấp Dừng, wizard cần phải đạt tới một điểm an toàn để dừng nhằm tránh xảy ra bất kỳ sự cố điện thoại nào. Sau khi đạt tới một điểm an toàn, quá trình sao lưu sẽ bị dừng lại. Có thể mất vài phút để wizard đạt tới điểm dừng an toàn.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại Chú ý:

Việc nhấp vào Bắt đầu lại trong cửa sổ sao lưu đã bị dừng sẽ đưa bạn trở lại với cửa sổ lựa chọn nội dung, và việc nhấp vào Hoàn thành sẽ đóng lại toàn bộ wizard sao lưu.

 

Bạn cũng có thể thực hiện sao lưu tự động cho nội dung điện thoại tại những khoảng thời gian đều đặn. Để có thêm thông tin, xem Giới thiệu về sao lưu tự động.

Xem thêm:

Giới thiệu về khôi phục nội dung trong điện thoại

Xử lý sự cố về sao lưu và khôi phục

 

Giới thiệu về sao lưu nội dung trong điện thoại