Giới thiệu về khôi phục nội dung trong điện thoại

Khi khôi phục nội dung trong điện thoại, tốt hơn là nên sử dụng kết nối cáp USB thay vì Bluetooth, vì điều này làm cho quá trình khôi phục chạy nhanh hơn rất nhiều. Để biết thêm thông tin về kết nối qua cáp USB, xem Giới thiệu về kết nối điện thoại qua cáp USB.

Những điều nên biết khi bạn đang ở trong cửa sổ lựa chọn tập tin của wizard

Tập tin sao lưu mới nhất từ máy điện thoại hiện đang được kết nối sẽ được chọn làm tập tin mặc định. Nếu điện thoại được kết nối hiện không có bất kỳ bản sao lưu nào, thì tập tin sao lưu hiện tại mới nhất xác định theo ngày sẽ được chọn là tập tin mặc định. Lưu ý rằng nếu trước đây bạn đã sử dụng Nokia PC Suite để sao lưu nội dung điện thoại của mình thì bạn có thể khôi phục các tập tin sao lưu bằng Nokia Ovi Suite.

Nếu bạn chọn khôi phục tập tin sao lưu khác, giao diện sẽ được cập nhật tự động theo các nội dung của tập tin được chọn. Chỉ nội dung đó mới được hiển thị – nội dung này có thể được khôi phục vào điện thoại hiện đang được kết nối. Tất cả nội dung được sao lưu từ một đời điện thoại khác có thể không tương thích với điện thoại hiện đang được kết nối.

Các bản quyền DRM của bài nhạc, cũng như các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại không được sao lưu, vì thế không thể khôi phục trở lại vào điện thoại của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phục hồi các bản quyền DRM và tải bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại xuống lại lần nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phục hồi bản quyền nhạc sau khi khôi phụcTải về bản đồ.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về khôi phục nội dung trong điện thoại Chú ý:

Nếu bạn nhận được một cảnh báo về một tập tin sao lưu có thể đã được sửa đổi, bạn đừng nên khôi phục tập tin đó đến điện thoại của bạn. Tập tin có thể chứa phần mềm gây hại, và nếu được khôi phục vào điện thoại của bạn, nó có thể gây hư hại điện thoại.

 

Những điều nên biết khi bạn đang ở trong cửa sổ tiến trình khôi phục của wizard

Nếu bạn đang khôi phục nội dung sang điện thoại có cùng đời với điện thoại trước đó của bạn, bạn cần phải khởi động lại điện thoại để hoàn tất việc khôi phục. Nếu bạn đang khôi phục nội dung sang một điện thoại có đời khác với điện thoại trước đó của bạn thì bạn không cần phải khởi động lại máy.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về khôi phục nội dung trong điện thoại Chú ý:

Nếu bạn đang khôi phục nội dung qua một kết nối Bluetooth, bạn cần kết nối lại điện thoại với máy tính sau khi khởi động lại điện thoại.

Xem thêm:

Xử lý sự cố về sao lưu và khôi phục

 

 

Giới thiệu về khôi phục nội dung trong điện thoại