Sao chép tin nhắn

Khi bạn kết nối điện thoại của bạn với máy tính, các tin nhắn từ điện thoại của bạn được sao chép đến máy tính và được hiển thị trong nhóm Tất cả. Ngoài ra, bạn có thể sao chép các tin nhắn đã chọn từ điện thoại của bạn đến máy tính hoặc từ máy tính đến điện thoại của bạn.

Để sao chép các tin nhắn từ điện thoại của bạn đến máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật bất kỳ thư mục nào được liệt kê trong vùng thiết bị. Bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn nằm trong thư mục đó.

  2. Chọn một hoặc nhiều tin nhắn. Để chọn các tin nhắn kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và bấm vào tin nhắn cuối cùng. Để chọn các tin nhắn không kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và bấm vào các tin nhắn bổ sung.

  3. Kéo các tin nhắn đến nhóm Tất cả trong vùng điều hướng. Các tin nhắn được sao chép đến máy tính.

 

Để sao chép các tin nhắn từ máy tính đến điện thoại của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật nhóm Tất cả trong vùng điều hướng. Bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn từ máy tính của bạn.

  2. Chọn một hoặc nhiều tin nhắn. Để chọn các tin nhắn kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và bấm vào tin nhắn cuối cùng. Để chọn các tin nhắn không kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và bấm vào các tin nhắn bổ sung.

  3. Kéo các tin nhắn đến Thư mục của tôi trong vùng thiết bị. Các tin nhắn được sao chép đến điện thoại của bạn.

 

Ovi Nokia Help tip Sao chép tin nhắn Mẹo:

Để sao chép nội dung tin nhắn đến clipboard và dán nội dung đó đến trình chỉnh sửa văn bản khác, hãy chọn một tin nhắn trong vùng mục, nhấp phải vào tin nhắn trong vùng nội dung trên ô bên phải, và chọn Sao chép vào clipboard.

Sao chép tin nhắn