Xóa và khôi phục tin nhắn

Bạn có thể xóa các tin nhắn khỏi máy tính và điện thoại của bạn. Bạn cũng có thể khôi phục các tin nhắn đã được lưu trữ trên máy tính của bạn. Nếu bạn xóa một tin nhắn khỏi điện thoại của bạn, tin nhắn đó sẽ bị xóa hẳn và bạn không thể khôi phục nó.

Để xóa và khôi phục các tin nhắn từ máy tính, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Tô nổi bật nhóm Tất cả hoặc một nhóm thông minh trong vùng điều hướng. Bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn nằm trong nhóm Tất cả hoặc trong nhóm thông minh mà bạn đã tô nổi bật.

 2. Kiểm tra rằng bạn đang xem tin nhắn được sắp xếp theo ngày gửi hoặc nhận tin nhắn. Để làm điều này, hãy nhấp vào các nút trên cùng của vùng mục.

 3. Chọn một hoặc nhiều tin nhắn mà bạn muốn xóa. Để chọn các tin nhắn kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và bấm vào tin nhắn cuối cùng. Để chọn các tin nhắn không kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và bấm vào các tin nhắn bổ sung.

 4. Nhấp chuột phải và chọn Xóa. Các tin nhắn được di chuyển đến thư mục Các tin nhắn đã xóa.

 5. Để xóa các tin nhắn trong thư mục Tin nhắn đã xóa, bấm chuột phải vào tên thư mục trong vùng điều hướng, và từ menu bật ra được mở, chọn Xóa Các tin nhắn đã xóa.
  HOẶC
  Để khôi phục các tin nhắn từ thư mục Các tin nhắn đã xóa, tô nổi bật tên thư mục trong vùng điều hướng, chọn các tin nhắn bạn muốn trong vùng mục, bấm chuột phải và chọn Khôi phục.

Ovi Nokia Help tip Xóa và khôi phục tin nhắn Mẹo:

Bạn cũng có thể xóa hẳn các tin nhắn bằng cách tô nổi bật các tin nhắn trong vùng mục và ấn Shift+Delete.

Để khôi phục một tin nhắn đã xóa thuộc về một chuỗi tin nhắn, bấm vào Khôi phục trong khi xem tin nhắn đó trong vùng nội dung.

Để xóa hẳn các tin nhắn từ điện thoại của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Tô nổi bật bất kỳ thư mục nào được liệt kê trong vùng thiết bị. Bạn có thể thấy một danh sách các tin nhắn nằm trong thư mục đó.

 2. Chọn một hoặc nhiều tin nhắn mà bạn muốn xóa. Để chọn các tin nhắn kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím SHIFT và bấm vào tin nhắn cuối cùng. Để chọn các tin nhắn không kề nhau, bấm vào tin nhắn đầu tiên, và sau đó giữ phím CTRL và bấm vào các tin nhắn bổ sung.

 3. Nhấp chuột phải và chọn Xóa. Tin nhắn sẽ được xóa hẳn khỏi điện thoại của bạn, và bạn không thể khôi phục nó.

Xóa và khôi phục tin nhắn