Đổi tên một nhóm thông minh

Để đổi tên một nhóm thông minh, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Tô nổi bật bất kỳ nhóm thông minh nào được hiển thị dưới Tất cả.

  2. Bấm vào tên nhóm thông minh.

  3. Gõ một tên mới cho nhóm thông minh.

  4. Ấn Enter.

 

Xem thêm:

Sửa một nhóm thông minh

Đổi tên một nhóm thông minh