Đồng bộ hóa tin nhắn

Bạn có thể giữ cho nội dung trên điện thoại di động được đồng bộ với Nokia Ovi Suite. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập cùng nội dung trên điện thoại di động hoặc trên máy tính. Nếu bạn bị mất điện thoại của mình, toàn bộ nội dung của bạn sẽ được an toàn trong Nokia Ovi Suite. Bạn có thể chọn các loại nội dung mà bạn muốn đồng bộ hóa, ví dụ như danh bạ, tin nhắn và ảnh.

Tại Trang chủ Nokia Ovi Suite, bạn có thể dễ dàng xem mình có bao nhiêu tin nhắn mới trên điện thoại sẵn sàng để được đồng bộ hóa với máy tính.

Để đồng bộ hóa tin nhắn của bạn từ điện thoại sang máy tính theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Nếu bạn đang ở Trang chủ Nokia Ovi Suite, nhấp vào Đồng bộ trong vùng Nhắn tin của Trang chủ.

  • Nếu bạn đang trong ở trong giao diện Nhắn tin của Nokia Ovi Suite, nhấp vào Đồng bộ hóa tin nhắn ở vùng thiết bị.

 

Đồng bộ hóa tự động

Bạn cũng có thể đồng bộ hóa tin nhắn một cách tự động mỗi khi bạn kết nối điện thoại với máy tính. Để làm điều này, hãy sửa đổi các tùy chọn đồng bộ hóa cho điện thoại.

Để đồng bộ hóa tin nhắn một cách tự động, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Công cụ > Tùy chọn, hoặc nhấp phải vào hình ảnh của điện thoại ở vùng thiết bị và chọn Tùy chọn cho [tên thiết bị].

  2. Vào tab Đồng bộ hóa thiết bị, và từ menu thả xuống, chọn thiết bị có các tùy chọn đồng bộ hóa mà bạn muốn sửa đổi. Nếu bạn chỉ kết nối một thiết bị với máy tính thì thiết bị sẽ được lựa chọn một cách tự động.

  3. Chọn tin nhắn sẽ được đồng bộ hóa và chọn tùy chọn đồng bộ hóa tự động.

  4. Nhấp vào OK để lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện và đóng hộp thoại lại.

 

Ovi Nokia Help info Đồng bộ hóa tin nhắn Chú ý:

Nếu bạn đang chuyển các bài nhạc được bảo vệ bản quyền trước khi cập nhật các tin nhắn của bạn, hãy chuyển chế độ USB của điện thoại sang chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

Đồng bộ hóa tin nhắn