Xử lý sự cố về các kết nối qua cáp

Nếu bạn không thể kết nối điện thoại của bạn qua cáp USB, hãy thực hiện theo các bước sau:

  • Hãy kiểm tra xem cáp được cắm đúng và bạn đã lựa chọn chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite) trên điện thoại chưa.  Để thực hiện điều này, vào Cài đặt > Nối kết hoặc Kết nối tùy thuộc vào thuật ngữ được sử dụng trong điện thoại của bạn và dưới cáp USB, kiểm tra chắc chắn rằng chế độ Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite) đã được chọn.

  • Ngắt cáp ra khỏi điện thoại của bạn, và kết nối lại. Nếu điện thoại của bạn vẫn chưa được tìm thấy, hãy ngắt kết nối cáp, khởi động lại điện thoại và máy tính, sau đó thử lại.

  • Hãy kiểm tra xem bạn có đang dùng cáp Nokia chính hãng và loại dây cáp có đúng với điện thoại của bạn không. Để biết thông tin về các loại cáp USB được hỗ trợ, hãy xem Các yêu cầu hệ thống.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

Xử lý sự cố về các kết nối qua cáp