Xử lý sự cố về các kết nối qua Bluetooth

Bluetooth không khả dụng cho bạn lựa chọn

Có thể tắt tùy chọn sử dụng kết nối Bluetooth. Nếu điều này xảy ra, lý do có thể là do một trong số những nguyên nhân sau:

  • Máy tính của bạn không được cài đặt phần mềm hoặc phần cứng Bluetooth thích hợp. Để kiểm tra xem các phiên bản ngăn xếp Bluetooth nào được cài đặt trên máy tính, nhấp vào Trợ giúp > Giới thiệu về Nokia Ovi Suite > Thông tin hệ thống. Để biết danh sách các phiên bản phần mềm Bluetooth được Nokia Ovi Suite hỗ trợ, xem Các yêu cầu hệ thống.

  • Phần mềm Bluetooth trong máy tính của bạn đã bị vô hiệu hóa.

  • Đã tắt radio Bluetooth trên máy tính.

 

Kiểm tra những điều này và có các hiệu chỉnh cần thiết trước khi bạn cố gắng kết nối lại điện thoại qua Bluetooth.

Không tìm thấy điện thoại di động của bạn

Nếu điện thoại của bạn không được hiển thị trong danh sách các thiết bị Bluetooth được tìm thấy, lý do có thể là một trong những nguyên nhân sau đây:

  • Bạn chưa bật Bluetooth trong phần cài đặt Bluetooth của điện thoại.

  • Bạn chưa để các thiết bị Bluetooth khác thấy điện thoại của bạn.

 

Để chỉnh sửa cài đặt Bluetooth trong điện thoại của bạn, vào Cài đặt > Nối kết hoặc Kết nối tùy thuộc vào thuật ngữ được sử dụng trên điện thoại của bạn. Bật Bluetooth và làm các thiết bị có Bluetooth khác có thể thấy điện thoại của bạn. Sau đó nhấp vào Tìm kiếm lại.

 

Xử lý sự cố về các kết nối qua Bluetooth