Giới thiệu về việc tạo tài khoản Nokia

Khi bạn sở hữu một tài khoản Nokia, bạn có thể tiếp cận rất nhiều dịch vụ Ovi, như:

  • Đến nơi bạn muốn đến bằng Bản đồ Nokia.

  • Có được những ứng dụng và nội dung mới cho điện thoại di động từ Mục lưu trữ Ovi tại quốc gia bạn.

  • Giữ cho danh bạ và lịch của bạn được an toàn, cập nhật và được sao lưu.

  • Truy cập một tài khoản email miễn phí mà bạn có thể sử dụng từ điện thoại và trên internet.

 

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ Ovi, hãy xem http://www.ovi.com.

Để biết thêm thông tin về các chính sách liên quan đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, hãy xem các điều khoản về dịch vụ và chính sách bảo mật của Ovi. Để đọc các thông tin này, chọn Công cụ > Tùy chọn và chuyển đến tab Tài khoản Nokia.

Bạn có thể tạo một tài khoản Nokia vào lần đầu tiên khi bạn kết nối điện thoại di động với máy tính.

Ovi Nokia Help tip Giới thiệu về việc tạo tài khoản Nokia Mẹo:

Việc tạo một tài khoản Nokia vào lần đầu tiên khi bạn kết nối điện thoại với máy tính là không bắt buộc. Bạn cũng có thể tạo một tài khoản vào bất cứ thời điểm nào sau đó. Để làm như vậy, hãy bắt đầu bằng cách nhấp Đăng nhập trong thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite. Hãy lưu ý là bạn cần có kết nối internet đang hoạt động khi bạn tạo tài khoản Nokia hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Khi tạo tài khoản Nokia, hãy lưu ý những điểm sau:

  • Chọn vị trí từ danh sách các quốc gia thả xuống. Sau đó, bạn có thể chọn các khuyến nghị nhạc và ứng dụng từ Mục lưu trữ Ovi tại quốc gia bạn trong giao diện Trang chủ của Nokia Ovi Suite. Nếu bạn muốn kiểm tra và có thể thay đổi thông tin vị trí sau, chọn Công cụ > Tùy chọn và vào tab Tài khoản Nokia.

  • Bạn được yêu cầu nhập ngày sinh. Vì nếu trẻ em ít tuổi so với quy định và muốn tạo tài khoản Nokia, phụ huynh của trẻ em cần phải đồng ý để chúng tạo tài khoản. Ngày sinh của bạn không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc chuyển lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Tên người dùng của bạn cho tài khoản Nokia mà bạn tạo sẽ được dùng làm địa chỉ email Ovi Mail của bạn. Một địa chỉ email miễn phí đã được tự động chuẩn bị để cho bạn sử dụng khi bạn tạo một tài khoản Nokia. Bạn có thể sử dụng Ovi Mail từ điện thoại và trên internet.

  • Bạn sẽ nhận được mẹo và chương trình khuyến mãi qua email và tin nhắn trên điện thoại di động. Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận các thông tin này, thay đổi cài đặt điện thoại hoặc hồ sơ tài khoản Nokia của bạn trên ovi.com.

 

Ovi Nokia Help tip Giới thiệu về việc tạo tài khoản Nokia Mẹo:

Để xem thông tin về tài khoản Nokia của bạn khi bạn đăng nhập, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh tên người dùng tài khoản Nokia của bạn trong thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite và chọn Chi tiết tài khoản của tôi. Thao tác này mở trang web tài khoản Nokia trong một cửa sổ trình duyệt mới nơi bạn có thể xem và sửa đổi chẳng hạn như thông tin liên hệ của bạn. Để sửa đổi các tùy chọn về tài khoản của bạn, chẳng hạn như thay đổi mật khẩu, hãy chọn liên kết Tùy chọn về tài khoản. Thao tác này sẽ mở tab tài khoản Nokia trong các tùy chọn của Nokia Ovi Suite.

Giới thiệu về việc tạo tài khoản Nokia