Giới thiệu về kết nối điện thoại qua cáp USB

Khi kết nối điện thoại di động của bạn với máy tính qua cáp USB, hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng chế độ USB cho kết nối trong điện thoại di động của bạn. Có một vài chế độ USB để lựa chọn. Để có thể sử dụng điện thoại của bạn với Nokia Ovi Suite, chọn chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite).

Bạn chỉ có thể sử dụng Nokia Ovi Suite ở chế độ USB Nokia Ovi Suite  (hoặc PC Suite). Nếu bạn chọn chế độ lưu trữ khối và đang chạy Nokia Ovi Suite, thì Nokia Ovi Suite sẽ tự động cố gắng thay đổi chế độ USB trở về chế độ Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Việc thay đổi tự động chế độ USB không diễn ra với mọi dòng điện thoại.

Ovi Nokia Help tip Giới thiệu về kết nối điện thoại qua cáp USB Mẹo:

Nếu bạn muốn sử dụng chế độ USB lưu trữ khối, chẳng hạn như sử dụng một chương trình máy tính mà không phải là Nokia Ovi Suite, thì bạn không thể chạy Nokia Ovi Suite đồng thời được. ChọnTập tin > Thoát để thoát khỏi Nokia Ovi Suite. Khi bạn hoàn tất việc sử dụng chế độ USB lưu trữ khối, hãy thay đổi nó về chế độ Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite) và mở lại Nokia Ovi Suite.

 

Để biết thông tin về các loại cáp USB được hỗ trợ, hãy xem Các yêu cầu hệ thống.

Để chọn chế độ USB, thực hiện một trong các bước sau:

  • Để chọn chế độ USB một cách riêng biệt mỗi khi bạn kết nối điện thoại của bạn với máy tính, hãy chọn chế độ Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite) trong điện thoại khi điện thoại nhắc bạn chọn chế độ USB để sử dụng.

  • Để chọn Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite) làm chế độ USB mặc định trong điện thoại của bạn, vào Cài đặt > Nối kết hoặc Kết nối phụ thuộc vào thuật ngữ được sử dụng trên điện thoại của bạn, và dưới cáp USB, chọn chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Sau đó bạn không cần chọn chế độ đúng mỗi khi bạn kết nối điện thoại của bạn với máy tính. Lưu ý rằng điều này không áp dụng với tất cả các dòng điện thoại.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về kết nối điện thoại qua cáp USB Chú ý:

Luôn luôn kiểm tra chắc chắn rằng bạn sử dụng các cáp Nokia chính hãng với Nokia Ovi Suite. Kiểm tra nhãn dán trên cáp.

Giới thiệu về kết nối điện thoại qua cáp USB