Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Bạn có thể dùng Công nghệ Bluetooth không dây để kết nối một điện thoại di động có khả năng kết nối Bluetooth với một máy tính tương thích.

Giới thiệu về ghép nối điện thoại

Nếu bạn đang kết nối điện thoại của mình vào máy tính bằng công nghệ Bluetooth lần đầu tiên, bạn cần phải ghép nối điện thoại. Ghép nối có nghĩa bạn mã hóa hai thiết bị Bluetooth (ví dụ, điện thoại và máy tính) để giao tiếp và trao đổi dữ liệu. Ghép nối được thực hiện bằng cách sử dụng mã số. Bạn có thể sử dụng mã số ngẫu nhiên được Nokia Ovi Suite tạo ra. Mã số này chỉ cần dùng một lần và bạn không phải ghi nhớ.

Khi bạn kích hoạt Bluetooth lần đầu tiên trên điện thoại di động của bạn, có thể bạn được yêu cầu cung cấp tên cho điện thoại của mình tùy thuộc vào đời điện thoại bạn đang sử dụng. Tên này sẽ được dùng mỗi khi bạn ghép điện thoại với máy tính và tên này cũng có thể được nhận thấy bởi các người dùng điện thoại Bluetooth khác.

Xem thêm:

Các yêu cầu hệ thống

Giới thiệu về kết nối điện thoại qua Bluetooth

Giới thiệu về kết nối Bluetooth