Gửi tin nhắn văn bản đến các mục liên lạc

Để gửi một tin nhắn văn bản đến một mục liên lạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Lựa chọn mục liên lạc trong vùng mục để thông tin chi tiết về mục liên lạc được hiển thị trong vùng nội dung.

  2. Nhấp vào biểu tượng tin nhắn văn bản ở phía cuối số di động mà bạn muốn gửi tin nhắn đến. Phần viết tin nhắn mở ra cùng với một tin nhắn văn bản mới đã sẵn sàng cho soạn thảo. Tên và số điện thoại của mục liên lạc đã được điền ở trường người nhận.

  3. Soạn thảo tin nhắn văn bản và nhấp Gửi.

 

Xem thêm:

Soạn và gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn văn bản đến các mục liên lạc