Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa danh bạ

Để sửa đổi các tùy chọn đồng bộ hóa cho danh bạ, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Vào Công cụ > Tùy chọn, hoặc nhấp phải vào hình ảnh của điện thoại ở vùng thiết bị và chọn Tùy chọn cho [tên thiết bị].

 2. Vào tab Đồng bộ hóa thiết bị, và từ menu thả xuống, chọn thiết bị có các tùy chọn đồng bộ hóa mà bạn muốn sửa đổi. Nếu bạn chỉ kết nối một thiết bị với máy tính thì thiết bị sẽ được lựa chọn một cách tự động.

 3. Lựa chọn các mục liên lạc cần đồng bộ hóa.

 4. Vào tab Thêm tùy chọn để vào tab Danhh bạ và lựa chọn phần mềm quản lý dữ liệu nào (nếu có) mà bạn muốn danh bạ cần được đồng bộ hóa với phần mềm đó. Nếu bạn chỉ cài đặt một ứng dụng phần mềm quản lý dữ liệu trên máy tính thì phần mềm đó sẽ được tự động sử dụng làm bộ phận đồng hành trong quá trình đồng bộ với điện thoại của bạn và không hiển thị tùy chọn cho phần mềm đó.

 1. Thư mục danh bạ và hồ sơ người dùng mặc định của phần mềm quản lý dữ liệu sẽ được chọn tự động để được sử dụng trong quá trình đồng bộ hóa. Để thay đổi, nhấp vào Thay đổi.

Nếu bạn chưa chọn đồng bộ hóa các thư mục và hồ sơ người dùng của phần mềm quản lý dữ liệu của mình trước đây, nhấp Chọn hồ sơ và thư mục để chọn chúng ngay bây giờ.

Ovi Nokia Help tip Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa danh bạ Mẹo:

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Outlook Express, bạn có thể lựa chọn nhiều hồ sơ người dùng cần bao gồm trong quá trình đồng bộ hóa. Lưu ý rằng bạn không thể bỏ chọn hồ sơ và thư mục mặc định.

 1. Chọn xem bạn có muốn nhận một cảnh báo khi chuẩn bị xóa một số mục liên lạc của mình trong khi đồng bộ hóa hay không. Nếu bạn không muốn nhận cảnh báo, hãy bỏ chọn hộp đánh dấu cho tùy chọn đó, và chọn tùy chọn khác tốt hơn cho bạn trong hai tùy chọn đồng bộ hóa còn lại:

  • Đồng bộ hóa và xóa danh bạ: Đồng bộ hóa danh bạ giữa điện thoại và các địa điểm đồng bộ hóa khác, và cho phép xóa các mục liên lạc mà bạn đã xóa khỏi một hoặc nhiều địa điểm đồng bộ hóa. Chẳng hạn như, bạn đã xóa một mục liên lạc khỏi điện thoại của mình và hai mục liên lạc khác khỏi phần mềm quản lý dữ liệu của mình. Do đó, trong quá trình đồng bộ hóa, và khi đã chọn tùy chọn này, một mục liên lạc bị xóa khỏi điện thoại thì cũng bị xóa khỏi phần mềm quản lý dữ liệu của bạn và Nokia Ovi Suite. Tương tự, hai mục liên lạc bị xóa khỏi khỏi phần mềm quản lý dữ liệu cũng bị xóa khỏi điện thoại của bạn và Nokia Ovi Suite.

  • Đồng bộ hóa mà không xóa danh bạ: Đồng bộ hóa các mục liên lạc giữa các địa điểm đồng bộ hóa, nhưng không cho phép xóa các mục liên lạc đó khỏi tất cả địa điểm đồng bộ hóa khác mà bạn đã xóa khỏi một hoặc nhiều địa điểm đồng bộ hóa.

 1. Nhấp vào OK để lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện và đóng hộp thoại lại.

 

 

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa danh bạ