Giải quyết các mâu thuẫn trong đồng bộ hóa

Khi bạn đồng bộ hoá danh bạ, có khả năng sẽ xảy ra một số mâu thuẫn giữa các thông tin trong điện thoại của bạn, Nokia Ovi Suite, tài khoản Nokia của bạn và phần mềm quản lý dữ liệu của bạn (như Microsoft Outlook). Ví dụ, điều này có thể xảy ra sau khi bạn sửa đổi số điện thoại di động của một mục liên lạc ở điện thoại và Nokia Ovi Suite.

GIỚI THIỆU VỀ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN TRONG ĐỒNG BỘ HÓA

Khi mâu thuẫn xảy ra trong quá trình đồng bộ hóa, Nokia Ovi Suite sẽ tập hợp tất cả các mục liên lạc có một hoặc nhiều mâu thuẫn vào trong một nhóm thông minh “Các mâu thuẫn đồng bộ hóa” trong vùng điều hướng.

Ovi Nokia Help info Giải quyết các mâu thuẫn trong đồng bộ hóa Chú ý:

 Chỉ có thể nhìn thấy được nhóm thông minh này khi có các mâu thuẫn đồng bộ hóa. Không thể đổi lại tên, chỉnh sửa hay xóa một nhóm thông minh.

 

 

Để giải quyết các mâu thuẫn trong đồng bộ hóa danh bạ, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Hãy nhấp Các mâu thuẫn đồng bộ hóa trong vùng điều hướng và lựa chọn một mục liên lạc có các mâu thuẫn mà bạn muốn giải quyết. Các chi tiết liên lạc được hiển thị trong vùng nội dung.

 

Ovi Nokia Help info Giải quyết các mâu thuẫn trong đồng bộ hóa Chú ý:

Chỉ các chi tiết liên lạc có mâu thuẫn mới có thể nhìn thấy được, cùng với tên liên lạc.

  1. Chọn phương án đúng cho chi tiết hay các chi tiết mâu thuẫn và nhấp Lưu. Hoặc bạn có thể phớt lờ mâu thuẫn bằng cách lựa chọn mục liên lạc hoặc nhóm liên lạc khác, và giải quyết mâu thuẫn sau.

 

Các mục liên lạc của bạn sẽ được đồng bộ hóa tự động sau khi bạn giải quyết mâu thuẫn mới nhất trong nhóm thông minh Các mâu thuẫn đồng bộ hóa.

Giải quyết các mâu thuẫn trong đồng bộ hóa