Xử lý sự cố khi đồng bộ hóa

Nếu không đồng bộ hóa được, hãy thực hiện một trong số các thao tác sau:

 • Nếu quá trình đồng bộ hóa bị hủy hoặc quá trình đồng bộ hóa bị lỗi vì lý do nào đó, hãy kết nối lại điện thoại và đồng bộ hóa lần nữa.

 • Nếu bạn lưu ý thấy một số mục lịch và công việc không đồng bộ, hãy kiểm tra xem các mục này đã được lưu vào lịch mặc định của điện thoại chưa (nếu điện thoại hỗ trợ nhiều lịch). Nếu không, chúng sẽ không được đưa vào mục đồng bộ.

 • Nếu bạn nhận thấy các danh bạ, lịch và công việc, ghi chú, hay các bookmark của mình chưa được đồng bộ hóa, nghĩa là một số tập tin đồng bộ hóa có thể bị hỏng. Để sửa các tập tin bị lỗi, chọn Đồng bộ hóa > Khắc phục đồng bộ hóa. Lưu ý là việc khắc phục không ảnh hưởng đến các tùy chọn đồng bộ hóa được tùy chỉnh cá nhân của bạn

 • Nếu thông tin không thể được đọc từ điện thoại, hãy kết nối lại điện thoại và đồng bộ hóa lần nữa.

 • Nếu không có đủ khoảng trống trên máy tính để lưu tất cả nội dung đã được đồng bộ hóa, hãy xóa một số tập tin trong máy tính, hoặc chuyển chúng sang thẻ nhớ hoặc một ổ cứng ngoài, sau đó đồng bộ hóa lần nữa.

 • Nếu không đồng bộ hóa được các bookmark của Firefox, có thể hoặc là Firefox đã được mở khi bạn đang cài đặt Nokia Ovi Suite, hoặc là bạn đã cập nhật Firefox từ phiên bản 3.0 lên 3.5. Cả hai trường hợp này đều có thể dẫn đến việc Gia Hạn Đồng Bộ Hóa Firefox hoạt động không đúng. Yêu cầu phải có gia hạn để việc đồng bộ hóa bookmark của Firefox hoạt động được trong Nokia Ovi Suite. Để khắc phục vấn đề, trên máy tính của bạn, hãy vào Bắt đầu (Start) > Pa-nen Điều khiển (Control Panel) > Thêm/Loại bỏ Chương trình (Add or Remove Programs) > Nokia Ovi Suite, và nhấp Thay đổi/Loại bỏ (Change/Remove). Trong hộp thoại mở ra, hãy lựa chọn tùy chọn sửa chữa để tiến hành các hoạt động sửa chữa cần thiết trên Nokia Ovi Suite.

 • Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi rằng đồng bộ hóa đã bị hủy bỏ vì một vấn đề đã xảy ra với hồ sơ người dùng của bạn trong phần mềm quản lý dữ liệu của bạn, hãy mở phần mềm một lần và sau đó thử đồng bộ hóa lại. Nếu bạn chưa mở phần mềm quản lý dữ liệu của mình trước đó thì phần mềm đó vẫn chưa tạo các thư mục hoạt động cần thiết và đó chính là lý do tại sao Nokia Ovi Suite không thể đồng bộ hóa bằng phần mềm đó.

 • Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết rằng bạn cần thiết lập lại tài khoản người dùng của mình cho phần mềm quản lý dữ liệu của bạn, hoặc cho biết rằng bạn cần phải khắc phục hoặc cài đặt lại phần mềm, vui lòng tham khảo phần trợ giúp của phần mềm cụ thể hoặc hướng dẫn sử dụng để có thêm thông tin về cách thực hiện các thao tác này.  

 • Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi cho biết bạn cần thử khắc phục Nokia Ovi Suite, thì sau đấy trên máy tính, hãy vào Bắt Đầu > Panel điều khiển > Thêm hoặc loại bỏ chương trình > Nokia Ovi Suite, và nhấp Thay đổi/Loại bỏ. Trong hộp thoại mở ra, hãy lựa chọn tùy chọn sửa chữa để tiến hành các hoạt động sửa chữa cần thiết trên Nokia Ovi Suite.

 • Nếu bạn cần kiểm tra liệu có phiên bản Nokia Ovi Suite mới nào sẵn có hay không, hãy xem Tổng quan về các bản cập nhật phần mềm để tìm hiểu thêm.

 • Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi về việc một thiết bị khác đã có cùng tên với thiết bị hiện đang hoạt động của mình, hãy xem Thay đổi các tùy chọn của điện thoại để có hướng dẫn về cách sửa đổi các tùy chọn cho điện thoại, kể cả cách thay đổi tên điện thoại.

 • Nếu bạn cần liên lạc với Chăm sóc Khách hàng Nokia, ghé thăm trang web http://www.nokia.com/support.

Xử lý sự cố khi đồng bộ hóa