Giới thiệu về đồng bộ hoá bookmark và nguồn cấp web

Các bookmark là các trang web mà bạn đã đánh dấu làm trang web ưa thích khi duyệt internet. Các nguồn cấp web là các định dạng nguồn cấp web được sử dụng để công bố các tài liệu được cập nhật thường xuyên theo một định dạng chuẩn. Các tài liệu này gồm các bài viết trên blog, âm thanh và video,…

Bạn có thể đồng bộ hóa các bookmark và nguồn cấp web giữa điện thoại và trình duyệt web trên máy tính của mình nếu điện thoại của bạn hỗ trợ loại chức năng này. Các trình duyệt mà bạn có thể đồng bộ hóa là Microsoft Internet Explorer và Mozilla Firefox.

Trong trình duyệt, các bookmark và nguồn cấp web trên điện thoại của bạn được đồng bộ hóa đến các thư mụcriêng dành cho các bookmark di động và nguồn cấp di động. Những mục này được tạo ra bởi Nokia Ovi Suite trong khi đồng bộ hóa. Bằng cách có các thư mục riêng, bạn có thể dễ dàng theo dõi những mục nào đã được đồng bộ hóa giữa điện thoại và trình duyệt.

Ovi Nokia Help info Giới thiệu về đồng bộ hoá bookmark và nguồn cấp web Chú ý:

Khi lần đầu đồng bộ hóa các bookmark của điện thoại, thư mục bookmark di động được tạo ra trong trình duyệt và các bookmark từ điện thoại được đồng bộ hóa đến thư mục này. Tuy nhiên, không có bookmark nào được đồng bộ hóa từ trình duyệt đến điện thoại. Nếu bạn muốn đồng bộ hóa bất kỳ bookmark nào từ một trình duyệt web đến điện thoại, bạn cần di chuyển các bookmark mong muốn đến thư mục bookmark di động và sau đó bắt đầu đồng bộ hóa từ Nokia Ovi Suite.

 

Để sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa cho các bookmark và nguồn cấp web của bạn, thãy hực hiện theo các bơớc sau:

  1. Vào Công cụ > Tùy chọn > Bookmark và nguồn cấp web.

  2. Xác định xem bạn muốn giữ cho các bookmark và nguồn cấp web được đồng bộ hóa với trình duyệt web nào. Nếu bạn chỉ cài đặt một trình duyệt web trên máy tính thì trình duyệt web đó sẽ được tự động sử dụng làm bộ phận đồng hành trong quá trình đồng bộ với điện thoại của bạn.

  3. Lựa chọn thông tin của nguồn nào sẽ ghi đè lên thông tin của nguồn khác trong trường hợp có xung đột đồng bộ hóa. Chẳng hạn như, nếu bạn biết rằng trình duyệt của mình thường có các bookmark mới nhất, bạn có thể lựa chọn trình duyệt đó. Trong trường hợp có xung đột, Nokia Ovi Suite sẽ luôn lấy thông tin từ trình duyệt đó và cập nhật đến điện thoại của bạn.

 

Xem thêm:

Sửa đổi các tùy chọn về đồng bộ hóa điện thoại

Giới thiệu về đồng bộ hoá bookmark và nguồn cấp web