Đồng bộ hóa một số thiết bị

Khi bạn sử dụng Nokia Ovi Suite với nhiều điện thoại, nội dung của mỗi điện thoại được kết hợp trong Nokia Ovi Suite. Khi bạn đồng bộ hóa danh bạ, lịch, công việc, ghi chú, bookmark hoặc nguồn cấp dữ liệu web, loại nội dung được kết hợp này được truyền sang mỗi điện thoại được kết nối.

Với ảnh, video và tin nhắn, đồng bộ hóa có nghĩa là chỉ sao chép nội dung mới từ điện thoại sang Nokia Ovi Suite nên hợp nhất nội dung trong khi đồng bộ hóa không xảy ra trên điện thoại.

Để tránh kết hợp nội dung của điện thoại, bạn có thể sử dụng các tài khoản người dùng Windows cho người dùng và điện thoại khác nhau. Sau đây là cách làm:

  1. Đóng Nokia Ovi Suite.

  2. Đăng xuất khỏi máy tính của bạn.

  3. Đăng nhập với tư cách người dùng khác.

  4. Mở Nokia Ovi Suite và tiếp tục như bình thường.

 

Xem thêm:

Giới thiệu về đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa nội dung của bạn

 

Đồng bộ hóa một số thiết bị