Các yêu cầu hệ thống

Dưới đây là các yêu cầu hệ thống đối với Nokia Ovi Suite. Khi sử dụng danh sách các yêu cầu hệ thống, hãy kiểm tra xem các nội dung sau có được liệt kê đúng không:

 • quyền tiếp cận

 • phần cứng

 • loại cáp USB

 • phần mềm Bluetooth của máy tính (nếu bạn muốn sử dụng Bluetooth để kết nối điện thoại và máy tính)

 • hệ điều hành,

 • phần mềm quản trị dữ liệu mà bạn dùng cho email, lịch và danh bạ (chẳng hạn như Microsoft Outlook) và

 • trình duyệt web để xem trợ giúp Nokia Ovi Suite.

 

QUYỀN TIẾP CẬN

 

Bạn cần có quyền quản trị đối với máy tính để có thể cài đặt phần mềm vào máy tính.

 

PHẦN CỨNG

 

Thành phần

Tối thiểu

Được khuyến nghị

Ổ đĩa cứng

2 GB

40 GB

RAM

1 GB

2 GB

Bộ xử lý

Bộ xử lý 1 GHz

Bộ xử lý Dual Core 2 GHz

Màn hình

Độ phân giải 1024×576 và màu 24 bit

Độ phân giải 1280×1024 và màu 32 bit

Thẻ đồ họa

64 MB

128 MB

 

Ovi Nokia Help info Các yêu cầu hệ thống Chú ý:

Chế độ phát lại video Độ nét Cao (HD) yêu cầu ít nhất một bộ xử lý 2 Ghz và 128 MB bộ nhớ video.

 

CÁC LOẠI CÁP USB ĐƯỢC HỖ TRỢ

 • DKE-2

 • DKU-2

 • CA-101

 • CA-53

 • CA-70

 • CA-126

 • CA-157

 

Ovi Nokia Help info Các yêu cầu hệ thống Chú ý:

Luôn luôn kiểm tra chắc chắn rằng bạn sử dụng các cáp Nokia chính hãng với Nokia Ovi Suite. Kiểm tra nhãn dán trên cáp.

 

PHẦN MỀM BLUETOOTH

 

Các phiên bản Windows 7 hoặc Windows Vista 32 bit và 64 bit:

  • Ngăn xếp Bluetooth của Microsoft Windows

  • Ngăn xếp Bluetooth WIDCOMM, phiên bản trình điều khiển 6.x

  • Ngăn xếp Bluetooth Toshiba, phiên bản trình điều khiển 5.10.12, 6.10.10 và 6.30.01

  • Ngăn xếp Bluetooth IVT BlueSoleil, phiên bản trình điều khiển 5.0.5, 6.2.227.11 và 6.4.245.0

 

Windows XP 64-bit:

 • Ngăn xếp Bluetooth của Microsoft Windows

 • Ngăn xếp Bluetooth Toshiba, phiên bản trình điều khiển 5.10.12 và 6.10.10

 • Ngăn xếp Bluetooth IVT BlueSoleil, phiên bản trình điều khiển 5.0.5 và 6.2.227.11

 

Windows XP 32-bit:

  • Microsoft Windows Bluetooth

  • Ngăn xếp Bluetooth WIDCOMM, phiên bản trình điều khiển 1.4.2.18, 3.x, 4.x, 5.0, 5.1, và 5.5

  • Ngăn xếp Bluetooth Toshiba, phiên bản trình điều khiển 4.0, 5.0, 5.10.12, 6.10.10 và 6.30.01

  • Ngăn xếp Bluetooth IVT BlueSoleil, phiên bản trình điều khiển 3.x, 5.0.5, 6.2.227.11, và 6.4.245.0

 

HỆ ĐIỀU HÀNH

 

Windows 7 phiên bản 32 bit và 64 bit:

  • Home Basic

  • Home Premium

  • Professional

  • Enterprise

  • Ultimate

  • Ngoài ra, yêu cầu phải có “Media Feature Pack cho Windows 7 N và Windows 7 KN” đối với các phiên bản Windows 7N và 7KN.

 

Windows Vista phiên bản 32 bit và 64 bit:

  • Home Basic, SP1 hoặc mới hơn

  • Home Premium, SP1 hoặc mới hơn

  • Business, SP1 hoặc mới hơn

  • Enterprise, SP1 hoặc mới hơn

  • Ultimate, SP1 hoặc mới hơn

 

Chỉ dành cho Windows XP 32-bit:

  • Professional, SP2 hoặc mới hơn

  • Home, SP2 hoặc mới hơn

 

PHẦN MỀM DANH BẠ/LỊCH/EMAIL

  • Danh Bạ Microsoft Windows 7

  • Danh bạ Microsoft Windows Vista

  • Lịch Microsoft Windows Vista

  • Microsoft Outlook 2002, 2003, 2007, 2010

  • Microsoft Outlook Express

  • Mozilla Thunderbird 2.0 hoặc mới hơn

 

CÁC TRÌNH DUYỆT WEB ĐỂ XEM TRỢ GIÚP NOKIA OVI SUITE

 • Microsoft Internet Explorer

 • Mozilla Firefox

Các yêu cầu hệ thống