Các quy tắc bảo mật

Nokia thực hiện một chính sách phát triển liên tục. Một phần của chính sách này là việc Nokia Ovi Suite sẽ thu thập thông tin chẩn đoán giúp Nokia cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Chẳng hạn như: Nokia Ovi Suite sẽ thu thập các thông tin về cấu hình máy tính của người dùng và các đời điện thoại Nokia được dùng cùng với phần mềm đó.

Không có thông tin nào được gửi đến Nokia mà không có sự chấp thuận của bạn. Bằng cách cho phép gửi thông tin đến Nokia, bạn có thể giúp chúng tôi phát triển và cải tiến Nokia Ovi Suite dựa trên nhu cầu của người dùng.

Nếu bạn muốn ngừng gửi thông tin, bạn chỉ việc thay đổi tùy chọn liên quan trong tab Chung của các tùy chọn Nokia Ovi Suite. Sau đó, việc gửi thông tin sẽ bị ngừng lại.

Để thay đổi cài đặt liên quan đến tính bảo mật của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Lựa chọn Công cụ > Tùy chọn và đi đến tab Chung.

  2. Dưới Sáng kiến cải thiện, hãy lựa chọn nếu bạn cho phép gửi thông tin chẩn đoán đến Nokia.

 

Ovi Nokia Help info Các quy tắc bảo mật Chú ý:

Để xem loại thông tin nào được thu thập và những thông tin đó được xử lý như thế nào, hãy nhấp Chi tiết. Bạn cũng có thể xem chính sách bảo mật của Nokia (yêu cầu phải có kết nối internet).

Các quy tắc bảo mật