Cài đặt các ứng dụng điện thoại

Bạn có thể cài đặt các ứng dụng điện thoại được Nokia cung cấp, cũng như các ứng dụng được các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp.

Ovi Nokia Help info Cài đặt các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Một vài model điện thoại không hỗ trợ mọi tính năng của Nokia Ovi Suite. Vì thế một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này có thể không được cung cấp cho model điện thoại mà bạn đang dùng.

Cài đặt các ứng dụng của Nokia

Bạn có thể cài đặt nhiềuứng dụng Nokia trên điện thoại bằng cách sử dụng wizard cập nhật phần mềm. Bạn sẽ được thông báo khi có ứng dụng điện thoại để cài đặt.

Ovi Nokia Help info Cài đặt các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Để có thể cài đặt các ứng dụng điện thoại, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Nokia của mình. Để đăng nhập, hoặc nếu bạn chưa có tài khoản Nokia, nhấp Đăng Nhập trên thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite.

Thông tin về các ứng dụng

Sau khi bạn vào cửa sổ Bắt Đầu của wizard cập nhật phần mềm, các ứng dụng khả dụng sẽ được liệt kê theo thứ tự ưu tiên như sau:

  • bắt buộc

  • quan trọng

  • khuyến nghị

  • không bắt buộc.

 

Ovi Nokia Help info Cài đặt các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Một số ứng dụng được liệt kê là các bản cập nhật cho các ứng dụng đã được cài đặt trên điện thoại của bạn Trong trường hợp này, từ “cập nhật” được hiển thị sau tên của ứng dụng.

 

Đôi khi bạn có thể cần phải cài đặt các ứng dụng mới, bắt buộc cho điện thoại của mình. Các ứng dụng bắt buộc nằm ở đầu danh sách. Do tầm quan trọng của các ứng dụng bắt buộc nên chúng được chọn theo mặc định và không thể nào bỏ chọn được. Cần phải cài đặt các ứng dụng bắt buộc để điện thoại hoạt động đúng cách và cho phép bạn có được tận dụng được điện thoại.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái ưu tiên của ứng dụng là gì, và lấy thêm thông tin về ứng dụng đó, bằng cách chọn ứng dụng đó và đọc trạng thái và thông tin bổ sung từ vùng thông tin.

Khi bạn nhấp Cài đặt, thì các ứng dụng bắt buộc, và bất kỳ ứng dụng bổ sung mà bạn đã lựa chọn, sẽ được cài đặt trên điện thoại.

Cài đặt các ứng dụng khác

Ngoài ra, nếu bạn tình cờ thấy một ứng dụng mà bạn muốn cài đặt cho điện thoại, nhấp đúp vào tập tin cài đặt của ứng dụng, hoặc kéo tập tin cài đặt đó vào hình ảnh của điện thoại trong vùng thiết bị. Sau đó, nhấp OK trong hộp thoại mở ra. Thao tác này sẽ khởi động việc cài đặt ứng dụng.

Nếu bạn đang khởi động việc cài đặt ứng dụng từ mạng internet, hãy nhấp vào liên kết tải về của ứng dụng, sau đó lựa chọn mở tập tin bằng Nokia Ovi Suite trong hộp thoại hiện ra.

Các loại tập tin cài đặt được hỗ trợ cho các ứng dụng điện thoại như sau:

  • .sis

  • .sisx

  • .jar

  • .n-gage

  • .wgz

  •  .nth (Chỉ dành cho Sê-ri 40). Nếu bạn không chắc chắn điện thoại của mình là Sê-ri 40 hay không, kiểm tra các thông số kỹ thuật thích hợp của điện thoại trên http://www.nokia.com.

Ovi Nokia Help info Cài đặt các ứng dụng điện thoại Chú ý:

Nếu bạn kết nối nhiều điện thoại với Nokia Ovi Suite, ứng dụng sẽ được cài đặt vào điện thoại hiện đang được kích hoạt (tức là điện thoại hiện đang được lựa chọn trong vùng thiết bị).

Cài đặt các ứng dụng điện thoại