Các thiết bị được kết nối

Để tận dụng tối đa các tính năng của Nokia Ovi Suite, bạn nên kết nối điện thoại với máy tính. Khi điện thoại được kết nối, bạn có thể xem hình ảnh trên điện thoại được hiển thị trong vùng thiết bị ở góc tay trái bên dưới của Nokia Ovi Suite. Vùng thiết bị hiển thị các thông tin sau cho một thiết bị được kết nối:

  • Tên thiết bị được kết nối.

  • Một biểu tượng cho kết nối qua cáp USB hoặc kết nối qua Bluetooth tùy thuộc vào loại kết nối mà bạn đang sử dụng. Lưu ý là nếu bạn đang sử dụng kết nối qua cáp USB và đã lựa chọn chế độ truyền media để chuyển các bài nhạc được DRM bảo vệ thì chế độ truyền media được chỉ ra bằng một biểu tượng hình chìa khóa ngoài biểu tượng chuẩn cho kết nối qua cáp USB.

  • Trong giao diện Trang chủ, có một nút dùng để định rõ các tùy chọn đồng bộ hóa cho điện thoại hoặc dùng để đồng bộ hóa nội dung theo các tùy chọn đồng bộ hóa hiện tại của bạn.

  • Ở giao diện Danh bạ, Nhắn tin hoặc Ảnh, có một nút dùng để đồng bộ hóa nội dung của giao diện giữa điện thoại di động và máy tính, và thông tin về việc giao diện có cập nhật hay không.

 

Không thiết bị nào được kết nối

Nếu điện thoại không kết nối với Nokia Ovi Suite, vùng thiết bị sẽ bị trống. Để kết nối điện thoại lần đầu tiên, hãy nhấp vào chữ Kết nối thiết bị ở vùng thiết bị trống, và chọn Thêm thiết bị mới. Sau đó bạn được hướng dẫn qua một số bước đơn giản để kết nối điện thoại với Nokia Ovi Suite. Để biết thêm thông tin, xem Tổng quan về kết nối.

Một số thiết bị được kết nối

Nếu bạn có vài điện thoại được kết nối với Nokia Ovi Suite cùng lúc, tất cả các điện thoại này được hiển thị trong vùng thiết bị, và bạn có thể chuyển đổi điện thoại muốn dùng bằng cách nhấp vào hình ảnh của điện thoại mong muốn trong vùng thiết bị. Lưu ý là bạn không thể chuyển sang sử dụng một điện thoại khác nếu nội dung đang được đồng bộ hoặc nếu các tập tin đang được sao chép giữa điện thoại đang được sử dụng và máy tính.

 

Xem thêm:

Tổng quan về Nokia Ovi Suite

Tổng quan về Trang chủ

Thay đổi các tùy chọn của điện thoại

Các thiết bị được kết nối