Tổng quan về Bản đồ

Với Bản đồ, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Lấy bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại về điện thoại.

  • Xem những bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại nào mà bạn có trên điện thoại của mình .

  • Vào Bản đồ Nokia trực tuyến nơi bạn có thể duyệt xem các địa điểm trên toàn thế giới.

 

Ovi Nokia Help info Tổng quan về Bản đồ Chú ý:

Một số tính năng của Nokia Ovi Suite không hoạt động với tất cả các model điện thoại. Điều này giải thích tại sao một số tính năng được mô tả trong phần trợ giúp này không hoạt động với model điện thoại mà bạn đang dùng.

 

Giới thiệu về Bản đồ

 

Để bắt đầu sử dụng giao diện Bản đồ trong Nokia Ovi Suite, hãy lưu ý các điểm sau:

  • Trước khi mở Bản đồ trong Nokia Ovi Suite, bạn nên mở một lần ứng dụng Bản đồ của điện thoại. Thao tác này sẽ tạo ra những thư mục hoạt động cần thiết trong điện thoại và cho phép Bản đồ trong Nokia Ovi Suite kết nối với điện thoại.

  • Bạn cần lắp một thẻ nhớ vào điện thoại hoặc sử dụng điện thoại có bộ nhớ thứ cấp bên trong. Để biết chỉ dẫn về việc sử dụng bộ nhớ nào để lưu nội dung Bản đồ, hãy xem Sửa đổi các tùy chọn về Bản đồ.

 

Tổng quan về Bản đồ