Sửa đổi các tùy chọn về Bản đồ

Để sửa đổi các tùy chọn cho Bản đồ, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Vào Công cu ̣> Tùy chọn > Bản đồ.

  2. Lựa chọn điện thoại chính xác từ menu thả xuống. Nếu bạn chỉ kết nối một điện thoại với máy tính thì điện thoại này sẽ được lựa chọn một cách tự động.

  3. Lựa chọn bộ nhớ điện thoại mà Nokia Ovi Suite sẽ dùng để lưu trữ nội dung từ Bản đồ.

 

Bộ nhớ điện thoại đã chọn cần phải giống với bộ nhớ được xác định trong phần cài đặt ứng dụng Bản đồ trên điện thoại. Nếu Nokia Ovi Suite sử dụng một bộ nhớkhác để lưu nội dung Bản đồ vào thì Bản đồ Nokia Ovi Suite không thể hiển thị các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại được lưu trữ trên điện thoại.

Sửa đổi các tùy chọn về Bản đồ