Xử lý sự cố về tải về, truyền và truy cập bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình tải về, chuyển hoặc truy cập một bản đồ hay tập tin hướng dẫn thoại, hãy thực hiện một trong những bước sau:

 • Nếu mất kết nối giữa điện thoại của bạn và máy tính, hãy kết nối lại cáp USB với điện thoại của bạn. Nếu thao tác này vẫn không giải quyết được sự cố, hãy chuyển sang kết nối qua Bluetooth. Để biết thêm thông tin về kết nối qua Bluetooth, xem Giới thiệu về kết nối điện thoại qua Bluetooth.

 • Nếu mất kết nối với internet, hãy kiểm tra trạng thái kết nối và thử kết nối lại. Trong trường hợp vẫn không khắc phục được, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

 • Nếu không có đủ dung lượng trong bộ nhớ của điện thoại để lưu bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại, hãy xóa một số tập tin (chẳng hạn như video, nhạc, hoặc ảnh) hoặc lưu trữ các tập tin đó trong máy tính. Nếu máy tính hết dung lượng, hãy lưu trữ một số tập tin vào thẻ nhớ hoặc ổ cứng ngoài. Sau đó thử tải xuống lại bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại.

 

Bạn cũng có thể gặp phải các lỗi sau đây liên quan đến Bản Đồ trong Nokia Ovi Suite:

 • Bạn gặp phải lỗi kết nối máy chủ khi đang mở Bản Đồ.

 • Bạn nhìn thấy một thông báo trong Bản Đồ của Nokia Ovi Suite rằng các bản đồ hoặc các tập tin hướng dẫn thoại của điện thoại có thể đã bị hỏng.

 • Bạn nhận được thông báo lỗi chung khi mở Bản Đồ. Với những lỗi này, trước tiên bạn có thể thử ngắt kết nối điện thoại khỏi Nokia Ovi Suite và sau đó kết nối lại ở chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite).

 • Nokia Ovi Suite cung cấp dưới dạng một bản cập nhật cho cùng phiên bản của ứng dụng Bản Đồ điện thoại mà bạn đã có.

 

Để giải quyết bốn lỗi ở trên, hãy thực hiện như sau:

   1. Đóng Nokia Ovi Suite lại và kết nối lại điện thoại ở chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite). Để biết thêm thông tin chi tiết về lựa chọn hoặc thay đổi chế độ USB, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng điện thoại của bạn.

   2. Ngắt kết nối điện thoại của bạn và mở ứng dụng Bản đồ trên điện thoại. Thao tác này sẽ tạo lại các mục đã xóa.

   3. Đóng ứng dụng Bản đồ của điện thoại lại và kết nối lại điện thoại với Nokia Ovi Suite ở chế độ USB Nokia Ovi Suite (hoặc PC Suite).

   4. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi về các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại bị hỏng, hoặc lỗi bên trong, hãy vào Bản Đồ trong Nokia Ovi Suite để tải về các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại lần nữa.

 

HOẶC

Nếu bạn đã được cung cấp cùng phiên bản Bản Đồ cho điện thoại như phiên bản bạn đã có trước đó, hãy mở wizard cập nhật phần mềm trong Nokia Ovi Suite để xem có bản cập nhật phần mềm Bản Đồ khả dụng cho điện thoại của bạn không. Nếu có, hãy cài đặt nó. Nếu không, ứng dụng Bản Đồ điện thoại của bạn là bản cập nhật.

Xử lý sự cố về tải về, truyền và truy cập bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại