Tải về các tập tin hướng dẫn thoại

Bạn có thể tải về một tập tin hướng dẫn thoại để sử dụng với bản đồ mà bạn đã tải về. Tập tin hướng dẫn thoại cung cấp hướng dẫn theo từng ngã rẽ về cách tìm đường đến đích của bạn. Điện thoại của bạn sử dụng tập tin hướng dẫn thoại đã tải về khi bạn đang sử dụng ứng dụng Bản đồ của điện thoại.

Khi tải về tập tin hướng dẫn thoại, nên kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB thay vì Bluetooth, bởi vì điều này giúp tải về nhanh hơn nhiều.

Ovi Nokia Help info Tải về các tập tin hướng dẫn thoại Chú ý:

Trước khi có thể sử dụng hướng dẫn thoại với các bản đồ đã tải về, bạn có thể cần có giấy phép trực tuyến. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giấy phép bản đồ và hướng dẫn thoại.

 

Để tải về tập tin hướng dẫn thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Chọn Tập tin hướng dẫn thoại ở vùng điều hướng. Xin lưu ý rằng nếu điều hướng theo chỉ dẫn thoại không sẵn có cho model điện thoại của bạn, bạn không thể chọn mục này.

  2. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dùng để hướng dẫn.

  3. Nhấp Tải về hoặc kéo tập tin thoại vào hình ảnh của điện thoại. Bạn có thể lặp lại điều đó đối với mỗi tập tin thoại muốn tải về. Các tập tin thoại được tải về điện thoại từng cái một từ dịch vụ bản đồ trực tuyến.

 

Hủy tải về

Khi nhấp vào Các bản tải xuống trong vùng điều hướng, bạn sẽ thấy danh sách các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại hiện đang được tải về, đang xếp hàng chờ tải xuống, hoặc vừa được tải về điện thoại. Tại đây bạn có các tùy chọn sau để hủy tải về:

  • Để hủy tải về một bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại riêng lẻ, hãy nhấp nút hủy bên cạnh mục mong muốn. Với tập tin hiện đang được tải về, bạn cần di con trỏ lên trên tên tập tin để nhìn thấy nút hủy.

  • Để hủy tải về tất cả các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại, hãy nhấp vào Hủy tất cả ở góc phía trên bên phải của giao diện Các bản tải xuống hoặc nhấp biểu tượng X bên cạnh thanh tiến trình.

 

Để xem những bản đồ và ngôn ngữ hướng dẫn thoại nào bạn muốn có trên điện thoại, nhấp vào Bản đồ và hướng dẫn thoại trong vùng thiết bị.

Xem thêm:

Tải về bản đồ

Tải về các tập tin hướng dẫn thoại