Cập nhật bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại

Để cập nhật các bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Nhấp vào chữ Các bản đồ cập nhật sẵn có khi nhìn thấy chữ này trong vùng điều hướng. Chữ này sẽ chỉ xuất hiện khi sẵn có các bản đồ hoặc tập tin hướng dẫn thoại được cập nhật.

  2. Nhấp vào liên kết Cập nhật bản đồ của tôi. Các phiên bản cũ hơn của bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại sau đó sẽ bị xóa. Sau khi xóa xong, các phiên bản mới của bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại sẽ được tải về điện thoại.

 

Ovi Nokia Help tip Cập nhật bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại Mẹo:

Trong chế độ xem tải xuống, bạn vẫn có thể xóa bỏ các tập tin mà bạn không muốn tải xuống bằng cách nhấp vào biểu tượng X bên cạnh mỗi tập tin ở trong hàng đợi.

 

Ovi Nokia Help info Cập nhật bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại Chú ý:

Bạn cũng có thể cập nhật ứng dụng Bản đồ của điện thoại, cũng như các bản đồ và các tập tin hướng dẫn thoại mà bạn đã tải về bằng wizard cập nhật phần mềm. Điều này có thể xảy ra bất kỳ khi nào có sẵn một bản cập nhật cho ứng dụng Bản đồ trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật, hãy xem Cập nhật các ứng dụng điện thoại.

Cập nhật bản đồ và tập tin hướng dẫn thoại