Mở Âm nhạc

Để mở Âm nhạc, làm theo một trong các bước sau:

  • Nhấp vào vùng Âm nhạc trong Trang chủ Nokia Ovi Suite.

  • Nhấp vào biểu tượng Âm nhạc trong thanh điều hướng trên cùng của Nokia Ovi Suite.

  • Chọn Xem > Chuyển đến > Âm nhạc trong menu.

 

Khi Âm nhạc mở, vùng mục hiển thị tất cả các album hoặc nghệ sỹ, và vùng nội dung hiển thị tất cả các bài nhạc từ bộ sưu tập nhạc của bạn trên máy tính. Các bài nhạc được hiển thị theo tên nghệ sỹ hoặc album phụ thuộc vào chế độ bạn chọn. Bấm vào các nút ở phía trên cùng của vùng mục để chuyển đổi giữa hai chế độ. Bạn có thể nhấp đúp vào một bài nhạc để phát bài nhạc đó.

Khi bạn mở Âm nhạc lần đầu, bộ sưu tập nhạc của bạn sẽ chứa tất cả nhạc từ thư mục Âm nhạc của tôi trên máy tính của bạn. Nếu bạn lưu trữ nhạc trong bất kỳ thư mục nào khác trên máy tính, bạn có thể thêm những thư mục này vào dưới dạng các thư mục theo dõi. Để có các hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện điều này, xem Thêm nhạc từ máy tính.

Để xem các bản nhạc được lưu trữ trên điện thoại, hãy chọn Thư viện nhạc trong vùng thiết bị.

Ovi Nokia Help info Mở Âm nhạc Chú ý:

Nếu bạn đang khôi phục nội dung điện thoại, vùng thiết bị sẽ được đóng lại ở mọi giao diện của Nokia Ovi Suite để tránh các sự cố trên điện thoại khi đang diễn ra quá trình khôi phục.

 

Để biết thêm thông tin về việc xem các bài nhạc của bạn, xem Duyệt qua nhạc của bạn.

Chú ý là các bản nhạc phải ở định dạng âm thanh được Nokia Ovi Suite hỗ trợ. Để biết thêm thông tin, xem Các định dạng của tập tin âm thanh.

Mở Âm nhạc