Lọc nhạc

Khi xem nhạc được lưu trữ trên máy tính hay điện thoại, bạn có thể lọc các nghệ sỹ hay album mà bạn hiện có thể nhìn thấy trong vùng mục để dễ dàng tìm thấy một bài nhạc mà bạn đang tìm. Nhấp vào các nút ở phía trên cùng của vùng mục để chuyển đổi giữa các chế độ nghệ sỹ và album. Các nghệ sỹ hay album chứa chữ được lọc sẽ được liệt kê trong vùng mục.

Để lọc các album hoặc nghệ sỹ, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Để lọc tất cả nhạc lưu trữ trên máy tính, chọn Thư viện nhạc trong vùng điều hướng.
  HOẶC
  Để lọc chỉ nhạc được bổ sung vào Nokia Ovi Suite trong vòng hai tuần qua, chọn nhóm thông minh Được bổ sung gần đây trong vùng điều hướng.
  HOẶC
  Để lọc nhạc trên điện thoại của bạn, chọn Thư viện nhạc trong vùng thiết bị.

 2. Bắt đầu gõ tên nghệ sỹ (tên hoặc họ) hoặc tên album trong trường nằm dưới vùng mục. Chức năng lọc bắt đầu ngay và bạn có thể thấy một danh sách các nghệ sỹ hoặc các album khớp với chữ mà bạn gõ trong vùng mục.

 3. Để xóa nội dung trong trường lọc, bấm Xóa.

 

Ovi Nokia Help info Lọc nhạc Chú ý:

Nếu không một tên nghệ sỹ hay tên album nào chứa chữ bạn đã gõ, vùng mục sẽ để trống.

Lọc nhạc