Duyệt qua nhạc của bạn

Duyệt nhạc trên máy tính

Khi bạn mở Âm nhạc, Thư viện nhạc được chọn, và vùng nội dung hiển thị tất cả các bài nhạc từ bộ sưu tập nhạc của bạn trên máy tính. Các bài nhạc được hiển thị theo tên nghệ sĩ hoặc album, phụ thuộc vào chế độ đã chọn trong vùng mục. Bấm vào các nút ở phía trên cùng của vùng mục để chuyển đổi giữa hai chế độ:

  • Nếu bạn chọn chế độ nghệ sĩ, bạn có thể nhấp chuột vào tên nghệ sĩ để xem tất cả các bài nhạc của nghệ sĩ đó, các bài nhạc này được sắp xếp trong các album.

  • Trong chế độ album, bạn có thể nhấp một tên album để xem tất cả các bài nhạc trên album đó.

 

Để xem âm nhạc gần nhất trong bộ sưu tập nhạc, chọn Được bổ sung gần đây trong vùng điều hướng. Nhóm thông minh này bao gồm tất cả các bài nhạc được bổ sung vào bộ sưu tập nhạc trong Nokia Ovi Suite trong vòng hai tuần qua. Ví dụ: bạn có thể tải xuống nhạc trực tuyến, sao chép từ điện thoại hoặc bổ sung nhạc từ thư mục được chọn trên máy tính. Lưu ý rằng nội dung của nhóm thông minh được cập nhật tự động và bạn không thể đổi tên, chỉnh sửa hoặc xóa nhóm thông minh.

Duyệt nhạc trên điện thoại

Để xem các bài nhạc được lưu trữ trên điện thoại, hãy chọn Thư viện nhạc trong vùng thiết bị. Bạn có thể xem các nghệ sĩ hoặc các album được liệt kê trong vùng mục, và xem các bài nhạc trong vùng nội dung. Để làm mới giao diện, hãy chọn Thư viện nhạc trong vùng thiết bị và nhấn F5.

Nếu nhận được tin nhắn báo lỗi về việc không thể đọc được các bài nhạc, có thể đã không cài đặt được trình điều khiển WPD cho điện thoại. Kiểm tra các chỉ dẫn tại Khắc phục sự cố duyệt và sao chép nhạc.

 

Ovi Nokia Help info Duyệt qua nhạc của bạn Chú ý:

Nếu bạn đang khôi phục nội dung điện thoại, vùng thiết bị sẽ được đóng lại ở mọi giao diện của Nokia Ovi Suite để tránh các sự cố trên điện thoại khi đang diễn ra quá trình khôi phục.

Nếu bạn không thể tìm một nghệ sĩ cụ thể hay một album nào đó trong bộ sưu tập nhạc của mình, hãy ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, và làm mới thư viện nhạc trên điện thoại. Sau đó kết nối lại điện thoại của bạn với máy tính.

Ovi Nokia Help tip Duyệt qua nhạc của bạn Mẹo:

Số lượng được hiển thị sau một nhóm hoặc tên danh sách nhạc trong vùng điều hướng cho biết số lượng các bài nhạc trong nhóm hoặc danh sách nhạc đó.

Để kiểm tra độ dài của một bài nhạc, đánh dấu bài nhạc bạn muốn trong vùng nội dung. Độ dài bài nhạc được hiển thị sau tên bài nhạc.

 

Xem thêm:

Thêm nhạc từ máy tính

Lọc nhạc

Duyệt qua nhạc của bạn