Bảo vệ bản quyền và các bản quyền DRM

Để chơi các bài nhạc được bảo vệ bản quyền trong bộ sưu tập nhạc hoặc để truyền các bài nhạc này đến điện thoại di động, bạn sẽ cần có một giấy phép. Nếu một bài nhạc thiếu giấy phép, bạn có thể cần phải vào mạng để tải về hoặc mua nó từ Âm nhạc Ovi.

Âm nhạc Nokia Ovi chỉ hỗ trợ các giấy phép DRM (Công nghệ quản lý các quyền kỹ thuật số) ở định dạng Windows Media (WM DRM). Các bản quyền (hay giấy phép) DRM sẽ kiểm soát việc sử dụng nội dung số.

Ovi Nokia Help info Bảo vệ bản quyền và các bản quyền DRM Chú ý:

Máy tính của bạn phải được xác thực để phát hay truyền nội dung có bảo vê bản quyền. Điều này thường đã được thực hiện nếu bạn đã mua hoặc chơi bất kỳ nội dung nào được bảo vệ bản quyền với Nokia Ovi Player hoặc ứng dụng khác.

 

Khi bạn truyền một bài nhạc được bảo vệ bản quyền từ máy tính đến điện thoại di động, giấy phép truyền nhạc cho phép bài nhạc được chơi trên điện thoại di động sẽ được tạo ra trên máy tính hoặc được tải về từ cửa hàng nhạc nơi ban đầu bạn đã mua bài nhạc đó. Giấy phép này sau đó được truyền cùng với bài nhạc đó. Một số bài nhạc chỉ có thể có một số lượng các quyền truyền nhạc có giới hạn. Nếu bài nhạc không còn có đủ các quyền truyền nhạc, bạn có thể cần phải lấy một giấy phép mới từ cửa hàng nhạc trước khi truyền bài nhạc đến điện thoại di động.

Ovi Nokia Help info Bảo vệ bản quyền và các bản quyền DRM Chú ý:

Khi sao chép nhạc giữa điện thoại và máy tính, bạn được khuyến nghị sử dụng kết nối cáp USB và, tùy thuộc vào dòng điện thoại mà bạn đang sử dụng, hãy sử dụng chế độ Nokia Ovi Suite hay PC Suite nếu điện thoại của bạn chọn chế độ đó tự động hay bạn cần chọn chế độ truyền media. Sau đó, các bản quyền DRM cần thiết để chơi các bài nhạc được bảo vệ bản quyền cũng được truyền cùng với các bài nhạc. Việc truyền nhạc qua kết nối Bluetooth sẽ diễn ra chậm hơn, và không truyền các bản quyền DRM cho các bài nhạc của bạn. Trong trường hợp này, các bản quyền DRM cần được kiểm tra thông qua mạng di động ở lần sau khi bạn phát các bài nhạc trong điện thoại.

Nếu bạn gặp sự cố khi đang phát nhạc, thì có thể do thiếu các bản quyền DRM. Để biết thêm thông tin, hãy xem Khôi phục bản quyền nhạc sau khi cập nhật phần mềm điện thoại.

 

Xem thêm:

Tải nhạc trực tuyến

Bảo vệ bản quyền và các bản quyền DRM