Sao chép nhạc đến điện thoại

Bạn có thể sao chép các bài nhạc đã chọn, toàn bộ album hoặc danh sách nhạc từ máy tính đến điện thoại. Nhạc được sao chép đến một địa điểm bộ nhớ yêu thích theo xác định trong các tùy chọn Nokia Ovi Suite. Hãy chắc chắn bạn đang sử dụng vị trí bộ nhớ có nhiều khoảng trống khả dụng nhất. Để kiểm tra xem bộ nhớ nào hiện đang được dùng, hoặc để thay đổi nó, chọn Công cụ > Tùy chọn. Lựa chọn tab Thiết bị của tôi và chọn tùy chọn khả dụng nhất làm Bộ nhớ ưa thích.

Ovi Nokia Help info Sao chép nhạc đến điện thoại Chú ý:

Khi sao chép nhạc giữa điện thoại và máy tính, bạn được khuyến nghị sử dụng kết nối cáp USB và, tùy thuộc vào dòng điện thoại mà bạn đang sử dụng, hãy sử dụng chế độ Nokia Ovi Suite hay PC Suite nếu điện thoại của bạn chọn chế độ đó tự động hay bạn cần chọn chế độ truyền media. Sau đó, các bản quyền DRM cần thiết để chơi các bài nhạc được bảo vệ bản quyền cũng được truyền cùng với các bài nhạc. Việc truyền nhạc qua kết nối Bluetooth sẽ diễn ra chậm hơn, và không truyền các bản quyền DRM cho các bài nhạc của bạn. Trong trường hợp này, các bản quyền DRM cần được kiểm tra thông qua mạng di động ở lần sau khi bạn phát các bài nhạc trong điện thoại.

Nếu có một thông báo yêu cầu bạn phải thay đổi chế độ USB trên điện thoại, thì đó là do bạn đang sao chép các bài nhạc được bảo vệ bản quyền.

Để sao chép các bài nhạc riêng lẻ hoặc một album đến điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn Thư viện nhạc trong vùng điều hướng. Vùng mục sẽ hiển thị cho bạn thấy một danh sách tất cả các nghệ sỹ hoặc album trong bộ sưu tập nhạc của bạn tùy thuộc vào chế độ được lựa chọn.

 2. Từ vùng mục, hãy chọn nghệ sỹ hoặc album mà bạn muốn. Các bàinhạc của nghệ sĩ hoặc album đó được liệt kê trong vùng nội dung.

 3. Từ vùng nội dung, chọn các bài nhạc bạn muốn sao chép đến điện thoại.

 4. Chọn Công cụ > Sao chép vào điện thoại.
  HOẶC
  Kéo các bài nhạc vào điện thoại của bạn được hiển thị ở góc bên trái phía dưới của Nokia Ovi Suite.

 

Để sao chép một danh sách nhạc đến điện thoại, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Nhấp vào danh sách nhạc bạn muốn trong vùng điều hướng.

 2. Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự các bài nhạc trong một danh sách nhạc, hãy làm điều đó trước khi bạn sao chép danh sách nhạc đến điện thoại. Ngay sau khi bạn đã sao chép danh sách nhạc, bạn không thể xếp lại thứ tự các bài nhạc.

 3. Chọn Công cụ > Sao chép vào điện thoại.
  HOẶC
  Kéo danh sách nhạc vào điện thoại được hiển thị ở góc bên trái phía dưới của Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Sao chép nhạc đến điện thoại Chú ý:

Để có thể xem nhạc được sao chép trên điện thoại, bạn có thể cần phải làm mới thư viện nhạc trong điện thoại.

 

Nếu nhận được tin nhắn báo lỗi về việc không thể sao chép được các bài nhạc, có thể đã không cài đặt được trình điều khiển WPD cho điện thoại. Kiểm tra các chỉ dẫn tại Khắc phục sự cố duyệt và sao chép nhạc.

Ovi Nokia Help tip Sao chép nhạc đến điện thoại Mẹo:

Bạn cũng có thể kéo nhạc từ Windows Explorer đến điện thoại.

Sao chép nhạc đến điện thoại