Xem và tạo danh sách nhạc

Xem nội dung danh sách nhạc

Bạn có thể xem tất cả các danh sách nhạc của bạn được liệt kê trong vùng điều hướng. Số lượng được hiển thị sau tên danh sách nhạc cho biết có bao nhiêu bài nhạc thuộc danh sách nhạc đó.

Để xem các nội dung một danh sách nhạc, nhấp vào tên danh sách nhạc trong vùng điều hướng. Sau đó, bạn có thể thấy các thông tin sau về danh sách nhạc:

 • Bản tổng kết danh sách nhạc (số lượng bài nhạc, tổng độ dài của các bài nhạc, dung lượng danh sách nhạc).

 • Bài nhạc, nghệ sĩ và tên album cho tất cả bài nhạc thuộc về danh sách nhạc,

 • Độ dài của mỗi bài nhạc.

 

Để tạo một danh sách nhạc, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Trong vùng điều hướng, nhấp vào Thư viện nhạc. Vùng mục hiển thị tất cả các album hoặc nghệ sỹ, và vùng nội dung hiển thị tất cả các bài nhạc từ bộ sưu tập nhạc của bạn trên máy tính.

 2. Nhấp vào nút Nghệ sỹ hoặc Album nằm trên cùng của vùng mục tùy thuộc vào việc bạn có muốn bao gồm tất cả các bài nhạc của một số nghệ sỹ hay album vào danh sách nhạc hay không. Chọn tên nghệ sỹ hoặc tên album mong muốn trong vùng mục.
  HOẶC
  Trong vùng nội dung, chọn các bài nhạc bạn muốn đưa vào danh sách nhạc mới.

 3. Kéo các mục đã chọn qua nút Tạo danh sách nhạc trong vùng điều hướng. Bước này sẽ tạo một danh sách nhạc có tên mặc định.

 4. Nhập tên cho danh sách nhạc.

 5. Ấn Enter để xác nhận tên mới của danh sách nhạc.

 

Ovi Nokia Help tip Xem và tạo danh sách nhạc Mẹo:

Khi tạo một danh sách nhạc, bạn cũng có thể nhấp phải vào các bài nhạc đã chọn, và chọn Thêm vào danh sách nhạc > Danh sách nhạc mới hoặc một danh sách nhạc hiện có.

Nếu sau đấy bạn muốn đổi tên một danh sách nhạc, hãy chọn tên danh sách nhạc trong vùng điều hướng và chọn Chỉnh sửa > Đổi tên.

 

Để có các hướng dẫn về cách chỉnh sửa thêm các danh sách nhạc của mình, xem Quản lý danh sách nhạc. Để có các hướng dẫn về cách sao chép nhạc đến điện thoại di động, xem Sao chép nhạc đến điện thoại.

Xem thêm:

Duyệt qua nhạc của bạn

Xem và tạo danh sách nhạc