Điều khiển phát lại

Vùng phát nhạc ở góc bên phải bên dưới của Nokia Ovi Suite hiển thị bài nhạc hiện đang phát. Tại đó, bạn cũng có thể tìm tất cả các nút điều khiển mà bạn cần để phát nhạc. Xem bảng bên dưới để có thêm thông tin về các nút điều khiển.

Các nút điều khiển phát lại:

 

Nút:

Hoạt động:

Ovi Nokia pause Điều khiển phát lại

Nhấp vào nút này để tạm ngưng phát lại tại địa điểm của bài nhạc hiện tại. Hoặc là, bạn có thể nhấp đúp vào bài nhạc đang phát trong vùng nội dung.

Ovi Nokia play Điều khiển phát lại

Nhấp nút này để tiếp tục phát lại sau khi bạn đã nhấp Tạm dừng.

Ovi Nokia slider Điều khiển phát lại

Kéo thanh trượt sang bên trái hoặc phải để thay đổi thời điểm phát lại trong bài nhạc hiện đang phát.

Phần hiển thị thời gian phát lại bên cạnh thanh trượt sẽ cho bạn thấy thời lượng bài nhạc, thời gian đã trôi qua, và lượng thời gian còn lại. Để bật/tắt giữa các chế độ này, nhấp vào phần hiển thị thời gian.

Ovi Nokia previous Điều khiển phát lại

Nhấp nút này để chuyển đến thời điểm bắt đầu bài nhạc hiện đang phát.

Nhấp đúp nút này để chuyển đến bài nhạc trước đó.

Ấn và giữ nút này để tua lại bài nhạc hiện tại.

Ovi Nokia next Điều khiển phát lại

Nhấp nút này để chuyển đến bài nhạc kế tiếp.

Ấn và giữ nút này để tua đi bài nhạc hiện tại.

Ovi Nokia volume Điều khiển phát lại

Kéo phần điều khiển của thanh trượt âm lượng theo hướng lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng phát lại.

Nhấp nút này để tắt tiếng phát lại.

 

Điều khiển phát lại