Xem các thuộc tính về video

Để xem thông tin chi tiết về một video, hãy chọn video bạn muốn trong vùng nội dung và chuyển đến Xem > Thuộc tính. Bạn nhận được một hộp thoại về Đặc tính, tại đó bạn có thể xem các thông tin sau đây:

  • Tên tập tin.

  • Kích cỡ khung video tính bằng điểm ảnh (pixel).

  • Dung lượng tập tin video.

  • Ngày tạo video.

  • Thời lượng video.

 

Ovi Nokia Help tip Xem các thuộc tính về video Mẹo:

Bạn có thể đổi tên video trong hộp thoại Đặc tính. Để thực hiện điều đó, nhấp vào hộp chỉnh sửa tên tập tin, và viết một tên mới cho tập tin đó. Nhấp OK để xác nhận tên mới.

Xem các thuộc tính về video